Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Promocja

Wyciąg z umowy dotacji par. 9 - promocja:

"Dotowany zobowiązany jest do promowania Projektu w różnych mediach (tradycyjnych i/lub społecznościowych), na każdym etapie jego realizacji.

Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: „dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Materiały te powinny być również opatrzone logotypem Programu „Działaj Lokalnie IX” udostępnionym na stronie programu działaj.barczy.pl oraz logo ODL.

Dotowany zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Darczyńcy dokumentację zdjęciową i/lub filmową i/lub audiowizualną z realizacji Projektu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących programu, wykorzystanie w opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” oraz umieszczenie na stronach internetowych ARFP www.filantropia.org.pl, www.dzialajlokalnie.pl i PAFW www.pafw.pl. Treść oświadczenia Darczyńca przekaże Dotowanemu drogą elektroniczną.

Dotowany zobowiązuje się do informowania Darczyńcy o najważniejszych, otwartych wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją Projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Dotowany będzie brał udział w spotkaniach służących wymianie doświadczeń organizowanych przez Darczyńcę.

Dotowany zobowiązuje się do regularnego redagowania informacji w serwisie www.dzialaj.barycz.pl zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Darczyńcę:

- umieszczenie danych kontaktowych do wnioskodawcy i realizatora projektu w zakładce „kontakt”;

- zamieszczenie min. 10 max. 50 zdjęć w galerii projektu oraz dodanie zdjęcia głównego projektu;

- umieszczenie opisu projektu na min. 2000 znaków;

- dodanie co najmniej 2 aktualności dot. realizowanych działań w projekcie do czasu przeprowadzenia monitoringu i co najmniej 2 aktualności w drugiej połowie projektu.  

W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania Darczyńca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty II transzy dotacji."

 

 

Poniżej znajdą Państwo logotypy potrzebne do prawidłowego oznakowania projektu.

 

Wzór STOPKI do materiałów promocyjnych

 

Logo Programu "Działaj Lokalnie"

 

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Logo Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Logo Partnerstwoa dla Doliny Baryczy

 

Logo Doliny Baryczy


 

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY dzialaj.barycz.pl DLA GRANTOBIORCÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY