Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Program Działaj Lokalnie w Dolnie Baryczy

0000-00-00

Działaj Lokalnie” to program realizowany w Polsce od 2000 roku Przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce, przyznawania dotacji w otwartych konkursach grantowych , którego celem jest pomaganie w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

W 2006 roku Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce przyznała Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju certyfikat LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ - PRZEDSTAWICIELA OGÓLNOPOLSKIEGO jednej z 45 działających organizacji, które uprawnione są do realizacji projektu w Polsce. Od tego roku Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju rozpoczęła koordynację pierwszej edycji programu Działaj Lokalnie V” w Dolinie Baryczy

Działaj Lokalnie wspiera lokalną aktywność. Każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania.Program ten umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne.
Finansujemy zarówno projekty kulturalno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość w gminach: Milicz, Cieszków, Góra, Krośnice, Odolanów, Prusice, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród.

W 2006 i 2007 roku, dzięki funduszowi małych dotacji Działaj Lokalnie, przyznaliśmy 25 dotacji o łącznej wysokości ponad 78 tys. zł. Pomogliśmy między innymi odrestaurować zabytkowy park w Pietrowicach Małych, przeprowadzić w Miliczu szkolenia dla młodych ekoprzewodników po Dolinie Baryczy, zorganizować dla biedniejszych dzieci z gminy Przygodzice „wakacje w siodle”, służące zabawie, ale i też poznaniu lokalnej przyrody i zanikających tradycji.
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
zobacz nasze galerie
Działaj Lokalnie” to program realizowany w Polsce od 2000 roku Przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce, przyznawania dotacji w otwartych konkursach grantowych , którego celem jest pomaganie w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

W 2006 roku Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce przyznała Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju certyfikat LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ - PRZEDSTAWICIELA OGÓLNOPOLSKIEGO jednej z 45 działających organizacji, które uprawnione są do realizacji projektu w Polsce. Od tego roku Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju rozpoczęła koordynację pierwszej edycji programu Działaj Lokalnie V” w Dolinie Baryczy

Działaj Lokalnie wspiera lokalną aktywność. Każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania.Program ten umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne.
Finansujemy zarówno projekty kulturalno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość w gminach: Milicz, Cieszków, Góra, Krośnice, Odolanów, Prusice, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród.

W 2006 i 2007 roku, dzięki funduszowi małych dotacji Działaj Lokalnie, przyznaliśmy 25 dotacji o łącznej wysokości ponad 78 tys. zł. Pomogliśmy między innymi odrestaurować zabytkowy park w Pietrowicach Małych, przeprowadzić w Miliczu szkolenia dla młodych ekoprzewodników po Dolinie Baryczy, zorganizować dla biedniejszych dzieci z gminy Przygodzice „wakacje w siodle”, służące zabawie, ale i też poznaniu lokalnej przyrody i zanikających tradycji.