Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
edycja 2019

W ramach edycji 2019 przeprowadzony został jeden nabór wniosków, podczas którego spośród 15 złożonych wniosków wybranych do realizacji zostało 11.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków złożonych, w tym przyjętych do realizacji w tej edycji, po ocenie przez Lokalną Komisję Grantową:

LISTA RANKINGOWA