Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Promocja

Wyciąg z umowy dotacji par. 8 - promocja:

"Dotowany zobowiązany jest do promowania Projektu w różnych mediach (tradycyjnych i/lub społecznościowych), na każdym etapie jego realizacji.

Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: „dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę ........ (nazwa gminy beneficjenta). Materiały te powinny być również opatrzone logotypem Programu „Działaj Lokalnie” udostępnionym na stronie programu działaj.barycz.pl oraz logo ODL.

Dotowany zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Darczyńcy dokumentację zdjęciową i/lub filmową i/lub audiowizualną z realizacji Projektu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących programu, wykorzystanie w opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” oraz umieszczenie na stronach internetowych ARFP www.filantropia.org.pl, www.dzialajlokalnie.pl i PAFW www.pafw.pl. Treść oświadczenia Darczyńca przekaże Dotowanemu drogą elektroniczną.

Dotowany zobowiązuje się do informowania Darczyńcy o najważniejszych, otwartych wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją Projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Dotowany będzie brał udział w spotkaniach służących wymianie doświadczeń organizowanych przez Darczyńcę.

Dotowany zobowiązuje się do regularnego redagowania informacji w serwisie www.dzialaj.barycz.pl zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Darczyńcę:

- umieszczenie danych kontaktowych do wnioskodawcy i realizatora projektu w zakładce „kontakt”;

- zamieszczenie min. 10 max. 50 zdjęć w galerii projektu oraz dodanie zdjęcia głównego projektu;

- umieszczenie opisu projektu na min. 2000 znaków;

- dodanie co najmniej 2 aktualności dot. realizowanych działań w projekcie do czasu przeprowadzenia monitoringu i co najmniej 2 aktualności w drugiej połowie projektu.  

W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania Darczyńca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty II transzy dotacji."

  

Poniżej znajdą Państwo logotypy potrzebne do prawidłowego oznakowania projektu.

 

Wzór STOPKI do materiałów promocyjnych

 

Logo Programu "Działaj Lokalnie"

 

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Logo Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Logo Partnerstwoa dla Doliny Baryczy

 

Logo Doliny Baryczy

  

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY dzialaj.barycz.pl DLA GRANTOBIORCÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY