Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Konkurs "Opowiedz..."

IDEA KONKURSU "OPOWIEDZ..." I ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH FILMÓW PRZEZ GRANTOBIORCÓW Z DOLINY BARYCZY

Idea i cel konkursu "Opowiedz..."

Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs) prowadzony jest przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), w ramach programu „Działaj Lokalnie” (Program), będącego przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. 

W Konkursie zostaną wyłonione i nagrodzone prace, które są filmową, artystyczną formą prezentacji projektów o wysokiej wartości merytorycznej. Nadrzędnym celem Programu jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nadesłanych pracach.

Filmy powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać następujące warunki:

• pełnić funkcje komunikacyjno-promocyjne,                                                                                                                                • wykorzystywać nowoczesne technologie i bazować na kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach,                                                • skupiać się zarówno na treści jak i na formie prac, prezentować ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.                                                                                                        • dokumentować proces budowania dobra wspólnego, który dokonał się dzięki realizacji projektu,                                                  • koncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych zmian w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.

Stworzone w ramach Konkursu filmy stanowią formę promocji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego Programu. Filmy mogą także zachęcać do współpracy przyszłych partnerów. To również rodzaj podziękowania dla uczestników projektów i tych, którzy wspierali działania organizacji.

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL, którzy uczestniczą w Programie, w lokalnych konkursach grantowych.

Projekty realizowane w ramach Programu nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości.

Tworząc pracę konkursową warto zachować perspektywę sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów „Działaj Lokalnie” powinni pokazać swoje ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.

Lista kategorii, w której można zgłaszać prace do etapu ogólnopolskiego:

a. Kategoria: Nasze miejsce – kategoria pozwala zaprezentować filmy o przestrzeniach, które łączą ludzi, specyfice lokalnej społeczności, wyjątkowości danego miejsca czy miejscowości w kontekście zrealizowanego projektu. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą̨ również odnosić się̨ do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

b. Kategoria: Making of – historia tworzenia projektu – kategoria pozwala zaprezentować filmy o procesie tworzenia projektu. Działania materialne, związane z budową czy rewitalizacją (np.: świetlica, park, boisko, miejsce spotkań, kwietna łąka, wiejska pasieka). Można w niej pokazać projekty oparte na wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych (np.: warsztaty, happening, konkurs, przegląd, festyn/święto lokalne itp.), które przyciągnęły zarówno mieszkańców jak i turystów.

c. Kategoria: Bohater – w kategorii mogą zawierać się filmy opowiadane z perspektywy bohatera (lidera, członka zespołu, beneficjenta), ale również pokazujące bohatera, który stał się motywem przewodnim projektu (lokalny poeta, artysta, aktywista, lokalny produkt, zwyczaj). W tej kategorii powinny znaleźć się̨ prace, które opowiedzą̨ o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują̨ proces, realizacji projektu i ewentualnie jego wpływ na lokalną społeczność.

d. Kategoria: Impact (zmiana) – filmy o wpływie, oddziaływaniu projektu w skali lokalnej, czy też ponadlokalnej. Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły we wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty.

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

a. reportaż filmowy, nie dłuższy niż 2 minuty

b. krótki film, nie dłuższy niż 2 minuty.

Filmy w głównej mierze składające się z fotografii, zaanimowanych zdjęć, bądź statycznych plansz, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

Prace dłuższe niż 2 minuty nie będą oceniane w Konkursie na etapie ogólnopolskim.

Grantobiorcy z Doliny Baryczy mogą wziąć udział w kokursie "Opowiedz..." w danym roku, po ogłoszeniu konkursu przez ODL Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

 

ZESTAWIENIE  ZGŁOSZONYCH FILMÓW PRZEZ GRANTOBIORCÓW Z DOLINY BARYCZY

 

W 2022 r.

FILM O ZREALIZOWANYCH 14 PROJEKTACH "DZIAŁAJ LOKALNIE" W 2022 R. W DOLINIE BARYCZY: 

 https://youtu.be/b7fwdGWUrvk

 

I miejsce

Zgłaszający: Fundacja "Razem Być" ze Żmigrodu

Kategoria: Making off - historia tworzenia projektu

Tytuł pracy: "Plenerowe spotkania w ruinach Żmigrodzkiego Zamku"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=fgbYiWuNsWo 

 

II miejsce

ZgłaszającyInicjatywa Działaj Lokalnie - "Młodzi Muzealnicy" z Twardogóry

Kategoria: Nasze miejsce

Tytuł pracy: "Nasze miejsce w sieci"

link do filmu: https://youtu.be/KtaSK_mdozM 

 

IIImiejsce

ZgłaszającyKoło Gospodyń Wiejskich "Ramoneski" z Grabownicy w gm. Milicz, 

Kategoria: Nasze miejsce

Tytuł pracy: "Projekt Grabownica ,,Ułożenie kostki brukowej pod wiatą oraz  zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Grabownicy gm. Milicz"

link do filmu: https://fb.watch/hArGuAqa6P/ 

 

IV miejsce

ZgłaszającyInicjatywa Działaj Lokalnie - "Młodzi Muzealnicy" z Twardogóry

Kategoria: Impact (zmiana)

Tytuł pracy: "Działam lokalnie – mam wpływ"

link do filmu: https://youtu.be/yP4GKZmDS-s

 

W 2021 r. 

FILM O ZREALIZOWANYCH 12 PROJEKTACH "DZIAŁAJ LOKALNIE" W 2021 R. W DOLINIE BARYCZY 

 https://www.youtube.com/watch?v=-54lzmKMnks

 

I miejsce

ZgłaszającyInicjatywa Działaj Lokalnie - „Bądź Człowiekiem Dla Owadów” z Sądrożyc

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Bądź człowiekiem dla owadów"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Ki9zZvaQIDQ  

 

II miejsce  

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Nasza Wieś Niezgoda" z Niezgody

Kategoria: miejsce

Tytuł pracy„Realizacja projektu: Przystanek pod Niezgodzkim Komarem”  

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=KsDAuZPKL7g  

 

W 2020 r.

I miejsce

ZgłaszającyUczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orla" Korzeńsko

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: „Wróć do gry z Orlą! Działaj Lokalnie 2020"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i-aHqSmA08Q 

 

II miejsce  ale Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim!!!

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy„W zdrowym ciele - zdrowy umysł!”  

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=oA8OD1CotrE 

 

III miejsce

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Powracamy po pandemii” z Twardogóry

Kategoria: miejsce

Tytuł pracy:  „Po wiosennym lockdown’ie odzyskujemy turystów dla Doliny Baryczy

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=DAXPf15Yk3c 

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Grupa nieformalna "Operis Artis" z Przygodzic

Kategoria: motyw

Tytuł pracy: „Fotodolina.pl"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i3VxUcapxy4 

 

V miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie Miłośników Gądkowic "Gądek" z Gądkowic

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: „Jak samemu zrobić ser podpuszczkowy"

link do filmu: https://www.facebook.com/watch/?v=1082819652167068 

 

W 2019 r.

I miejsce 

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy:  „Opowiastka o Domu i Trzech Śmiałkach” 

link do filmu: Opowiastka o Domie i Trzech Śmiałkach - Działaj Lokalnie w Korzeńsku 2019 - YouTube

 

II miejsce

ZgłaszającyInicjatywa Działaj Lokalnie – „Aktywne Karnice” z Karnic

Kategoria: motyw

Tytuł pracy: „Warsztaty kiszenia w Karnicach"

link do filmu: 

https://www.facebook.com/104993290848096/videos/214815696190125/?modal=admin_todo_tour

 

III miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Quatro” w Topoli Wielkiej

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Zdrowe żywienie to mądre myślenie"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pvnAz-BSYrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dWLzCSquGfhhNT0In5mK8Ig-8YnXXGcX9he9mpIPyTyDo1MBmRZoQ4O8

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju

Kategoria: miejsce

Tytuł pracy: „Poprzez pracę i zabawę, upiększamy i dbamy o swoją okolicę…" 

link do filmu: https://www.facebook.com/mariola.srodka/videos/2822019261224119/?t=8 

 

W 2014/2015 r.

I miejsce 

Zgłaszający:  Grupa nieformalna – „Twórczy Tandem” z Twardogóry

Kategoria: motyw

Tytuł pracy:  „Na swojską nutę – powrót do tradycji” 

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=KdCt-ibPPWg 

 

II miejsce

Zgłaszający: Stowarzyszenie "Zielony Bazyliszek" w Żmigrodzie 

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: "Wolność to dla mnie..."

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=biO3_JfbyiI 

 

III miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Aktywne Łazy” w Łazach Wielkich

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Zielarskim tropem"

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=pNEYH4Sb8L0 

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Leśne Dziady” w Dziadkowie

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, włącz się do aktywnej wspólnoty"

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=OboygVmDqF4