Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Konkurs "Opowiedz..."

IDEA KONKURSU "OPOWIEDZ..." I ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH FILMÓW PRZEZ GRANTOBIORCÓW Z DOLINY BARYCZY

Idea i cel konkursu "Opowiedz..."

Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs) prowadzony jest przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), w ramach programu „Działaj Lokalnie” (Program), będącego przedsięwzięciem PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). 2. Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL, którzy uczestniczą w Programie, w lokalnych konkursach grantowych.

Projekty realizowane w ramach Programu nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości.

Tworząc pracę konkursową warto skoncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.

 

Tworząc pracę konkursową warto zachować perspektywę sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów „Działaj Lokalnie” powinni pokazać swoje ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.

Lista kategorii, w której można zgłaszać prace do etapu ogólnopolskiego:

a. Kategoria: człowiek − w tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych Regulamin Konkursu „Opowiedz…”w ramach programu „Działaj Lokalnie” 2 osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale też o uczestnikach projektu.

b. Kategoria: miejsce − kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

c. Kategoria: motyw − kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

d. Kategoria: filmowy produkt projektu – kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

a. reportaż filmowy, nie dłuższy niż 2,5 minuty

b. krótki film, nie dłuższy niż 2,5 minuty.

Prace dłuższe niż 2,5 minuty nie będą oceniane w Konkursie na etapie ogólnopolskim.

Grantobiorcy z Doliny Baryczy mogą wziąć udział w kokursie "Opowiedz..." w danym roku, po ogłoszeniu konkursu przez ODL Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

 

Zestawienie zgłoszonych filmów przez grantobiorców z Doliny Baryczy

W 2014/2015 r.

I miejsce 

Zgłaszający:  Grupa nieformalna – „Twórczy Tandem” z Twardogóry

Kategoria: motyw

Tytuł pracy:  „Na swojską nutę – powrót do tradycji” 

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=KdCt-ibPPWg 

 

II miejsce

Zgłaszający: Stowarzyszenie "Zielony Bazyliszek" w Żmigrodzie 

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: "Wolność to dla mnie..."

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=biO3_JfbyiI 

 

III miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Aktywne Łazy” w Łazach Wielkich

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Zielarskim tropem"

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=pNEYH4Sb8L0 

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Leśne Dziady” w Dziadkowie

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, włącz się do aktywnej wspólnoty"

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=OboygVmDqF4 

 

W 2019 r.

I miejsce 

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy:  „Opowiastka o Domu i Trzech Śmiałkach” 

link do filmu: Opowiastka o Domie i Trzech Śmiałkach - Działaj Lokalnie w Korzeńsku 2019 - YouTube

 

II miejsce

Zgłaszający: Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Aktywne Karnice” z Karnic

Kategoria: motyw

Tytuł pracy: „Warsztaty kiszenia w Karnicach"

link do filmu: 

https://www.facebook.com/104993290848096/videos/214815696190125/?modal=admin_todo_tour

 

III miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie „Quatro” w Topoli Wielkiej

Kategoria: człowiek

Tytuł pracy: „Zdrowe żywienie to mądre myślenie"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pvnAz-BSYrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dWLzCSquGfhhNT0In5mK8Ig-8YnXXGcX9he9mpIPyTyDo1MBmRZoQ4O8

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju

Kategoria: miejsce

Tytuł pracy: „Poprzez pracę i zabawę, upiększamy i dbamy o swoją okolicę…" 

link do filmu: https://www.facebook.com/mariola.srodka/videos/2822019261224119/?t=8 

 

W 2020 r.

I miejsce

Zgłaszający: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orla" Korzeńsko

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: „Wróć do gry z Orlą! Działaj Lokalnie 2020"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i-aHqSmA08Q 

 

II miejsce  ale Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim!!!

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: „W zdrowym ciele - zdrowy umysł!”  

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=oA8OD1CotrE 

 

III miejsce

Zgłaszający:  Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Powracamy po pandemii” z Twardogóry

Kategoria: miejsce

Tytuł pracy:  „Po wiosennym lockdown’ie odzyskujemy turystów dla Doliny Baryczy

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=DAXPf15Yk3c 

 

IV miejsce

Zgłaszający:  Grupa nieformalna "Operis Artis" z Przygodzic

Kategoria: motyw

Tytuł pracy: „Fotodolina.pl"

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i3VxUcapxy4 

 

V miejsce

Zgłaszający:  Stowarzyszenie Miłośników Gądkowic "Gądek" z Gądkowic

Kategoria: filmowy produkt projektu

Tytuł pracy: „Jak samemu zrobić ser podpuszczkowy"

link do filmu: https://www.facebook.com/watch/?v=1082819652167068