Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
edycja 2022

W ramach edycji 2022 przeprowadzonych zostało 7 naborów wniosków, podczas których spośród 21 złożonych wniosków wybranych do realizacji zostało 11.

Dodatkowo podczas edycji 2022 w ramach odrębnego konkursu - ścieżka tematyczna o nazwie - "Działaj Lokalnie i Ekologicznie" przeprowadzono jeden nabór wniosków, w którym złożono 3 wnioski i wszystkie 3 zostały wybrane do dofinansowania. 

Poniżej zamieszczamy listy wniosków złożonych, w tym przyjętych do realizacji w tej edycji, po ocenie przez Lokalną Komisję Grantową:

LISTA RANKINGOWA I

LISTA RANKINGOWA II

LISTA RANKINGOWA III

LISTA RANKINGOWA IV

LISTA RANKINGOWA V

LISTA RANKINGOWA VI

LISTA RANKINGOWA VII

LISTA RANKINGOWA W NABORZE KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE I EKOLOGICZNIE"