Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI edycja 2008

2008-04-14

Ogłaszamy LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości. W VI edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie min. 10 dotacji.
Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk, mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS , instytucji publicznych posiadających osobowość prawną, oraz inicjatyw obywatelskich działających przy organizacjach, szkołach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych, etc. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:


  • mają siedzibę w gminach:  Cieszków, Góra, Krośnice, Milicz, Odolanów, Prusice, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród.
  • planują prowadzić działania w miejscowości liczącej do około 20 tys. mieszkańców. 

Wnioski (w dwóch egzemplarzach) powinny dotrzeć do siedziby Lokalnej Organizacji Grantowej do dnia 15 MAJA 2008 roku na adres: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju ul. Białoskórnicza 26, 51-134 Wrocław


Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków e-mailem na adres: ocharski@eko.org.pl

(powyższe nie zwalnia z obowiązku wysłania podpisanego wniosku pocztą tradycyjną!)


Uwaga!!! Wnioski przesłane faxem lub e-mailem nie będą uwzględnione

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złożone w terminie.

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.


Informacje o konkursie dostępne są w Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
tel 344 59 48 lub 343 08 49 oraz na stronach internetowych www.dzialaj.barycz.pl

Ogłaszamy LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Termin zgłaszania wniosków upływa 15 maja. Informacje o sptkaniach informacyjnych i szkoleniach z pisania wniosków na stronie programu.