Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Nabór wniosków zakończony

2008-05-20

Zakończył sie nabór wniosków w lokalnym konkursie grantowym. Nadesłane wnioski komisja oceni pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
2. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego.
3. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.
4. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność.
5. maja adekwatny do założeń projektu harmonogram działań.
6. opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami;
7. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
8. gwarantują zebranie wymaganego wkładu własnego.
9. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. LOG na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.

Informacje o wynikach prac komisji poinformujemy na stronie programu po 15 czerwca

Zakończył sie nabór wniosków w lokalnym konkursie grantowym. Nadesłane wnioski komisja oceni pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: