Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłoszenie wyników trzeciej edycji konkursu grantowego programu Działaj Lokalnie V I

2008-07-04

KOMISJA GRANTOWA Doliny Baryczy powołanej przy Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE przyznała dotacje następującym projektom:

1. Dobre Miejsce - uporządkowanie centrum wsi
   Stowarzyszenie Przyjaciół Dziewiętlina
   gmina Krośnice
   3 685,00

2. Lotna - Patrol Konny
   Milicki Klub Jeździecki "Traper" 
   gmina Milicz
   3 400,00

3. Dni Karpia jako przykład budowania partnerskiej współpracy w Dolinie Baryczy
   Fundacja Doliny Baryczy
   gmina Milicz
   3 700,00

4. Gdzie Barycz płynie z wolna
   Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze
   gmina Góra
   4 450,00  

5. Ekomuzeum Gościnnej Wsi - Lędzina w Dolinie Baryczy
   Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Lędzina
   gmina Krośnice
   3 650,00

6. Uczymy się przez całe życie
   Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
   gmina Żmigród
   2 100,00

7. Emeryci nie marnują czasu
   Dom Kultury w Górze
  gmina Góra
   2 820,00

8. Śmieć Zgnieć - Nie śmieć razem z nami cd.
   Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
   gmina Milicz
   4 390,00

9. W zdrowym ciele zdrowy duch! Żyjesz sportowo, czujesz się i rośniesz zdrowo
   Przedszkole im. Kubusia Puchatka
   gmina Odolanów
   3 046,00 

10.Śladami ludzkich- doświadczenia świadka historii
   Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym "Razem Raźniej"
  gmina Odolanów
   4 900,00

11.Kształtowanie osobowości dziecka na bazie tańca towarzyskiego
   Szkoła Podstawowa w Powidzku
   gmina Żmigród
   3 700,00 

12.Przyroda integruje i łączy pokolenia
   Towarzystwo Miłośników Przygodzic
   gmina Przygodzice
   1 150,00 

13.Rowerowy zawrót głowy
   Stowarzyszenie "Święty Marcin - Patron ziemi Odolanowskiej"
   gmina Odolanów
   2 300,00

14.Razem dla Ziemi i człowieka
   Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
   gmina Przygodzice
   2 640,00

15.Między mieczem a tarczą
   Centrum Edukacyjno - Metodyczne "Dolina Baryczy" w Miliczu
   gmina Milicz
   4 750,00

16.Mały sportowiec jutro może być mistrzem!
   Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Cieszków
   gmina Cieszków
   1 900,00Prosimy wymienione organizacje o kontakt z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju w celu dopełnienie formalności związanych z realizacją dofinansowanych projektów.

Na Konkurs Grantowy złożono 40  wniosków, z których 25 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Powyższa lista przedstawia 16 projektów, które otrzymały najwyższą ocenę komisji i zostały dofinansowane. W przypadku pozyskania przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju dodatkowych środków finansowych pozostałe wnioski które przeszły ocenę formalną i merytoryczną oraz uzyskały w ocenie komisji najwyższe noty zostaną dofinansowane w dalszej kolejności.

KOMISJA GRANTOWA Doliny Baryczy powołanej przy Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE spośród 40 złożonych wniosków, 25 zakwalifikowała do oceny merytorycznej.