Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
SZCZĘŚLIWA 13 – STKA

2017-09-06

Mamy już w realizacji 13 projektów dofinansowanych z Programu „Działaj Lokalnie”, ponieważ do siedmiu wcześniejszych tegorocznych beneficjentów dołączyło kolejnych sześciu.

Wyłonieni w III naborze Konkursu Działaj Lokalnie X_2017 grantobiorcy przybyli w dniu 04.09.2017 r. do siedziby Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, by podpisać umowy dotacji na wsparcie realizacji zaplanowanych projektów. To już ostatnia grupa szczęśliwców z Doliny Baryczy, którzy w tym roku  otrzymali granty. Tym razem są to podmioty  z dwóch gmin Dolnego Śląska:

  • z gminy Krośnice – grupa nieformalna tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie – „Sołectwo Lędzina”,
  • z gminy Krośnice – Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”,
  • z gminy Milicz – Stowarzyszenie „Nad Baryczą” z Miłosławic

oraz z trzech gmin Wielkopolski:

  • z gminy Odolanów – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie aplikująca w imieniu grupy nieformalnej „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej”,
  • z gminy Przygodzice – OSP w Jankowie Przygodzkim aplikująca w imieniu grupy nieformalnej „Rozwój Społeczności Lokalnej”,
  • z gminy Sośnie – OSP w Bogdaju.

Przybyli przedstawiciele w/w wnioskodawców zaprezentowali swoje projekty oraz zakładane rezultaty po ich zakończeniu. Następnie wsłuchiwali się w informacje o zasadach realizacji dofinansowanych projektów i rozliczaniu grantów, które omówiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk-Ozga.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem umów pomiędzy ODL i Beneficjentami oraz wręczeniem okolicznościowych gadżetów promujących Program „Działaj Lokalnie”.

A jak sami Beneficjenci zapromują swoje projekty i zaprezentują swoje działania w ramach ich realizacji, będziemy mogli się dowiedzieć, śledząc informacje o nich tu na tym portalu w zakładce „CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?”