Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
BYLIŚMY Z WIZYTĄ STUDYJNĄ w ODL Stowarzyszenie „Nidzicki Fundusz Lokalny”

2017-10-10

W dniach 06-08.10.2017 r. w ramach wizyty studyjnej dofinansowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, przedstawiciele ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w składzie: prezes zarządu Inga Demianiuk Ozga oraz członkowie lokalnej komisji grantowej DL: Jan Bernacki, Grażyna Krajewska i Dariusz Piechowiak odwiedzili ODL Nidzicki Fundusz Lokalny z siedzibą w Kamionce k/Nidzicy. Zasadniczym celem naszej wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji konkursów grantowych programu „Działaj Lokalnie”.

Po przybyciu na Mazury, w dn. 06.10.2017 r., od godz. 16.30 do godz. 20.00 uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez prezes nidzickiego ODL panią Barbarę Margol z twórcą lokalnego funduszu panem Krzysztofem Margol oraz z członkami lokalnej komisji grantowej i koordynatorką konkursu „Działaj Lokalnie” w tamtejszym ODL. Podczas spotkania rozmawialiśmy o planowaniu strategicznym ODL, a w tym o sposobach pozyskiwania funduszy własnych do konkursów DL, sposobach promowania konkursów DL, sposobach motywowania organizacji społecznych do brania udziału w konkursach DL, a także o zakresie modyfikacji regulaminu konkursu i ulepszenia metodyki oceniania składanych wniosków DL przez komisję grantową.

W dn. 07.10.2017 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska" Sp. z o.o. w Kamionce, braliśmy udział w ciekawej konferencji pt. „Przedsiębiorstwo społeczne – skutecznie i efektywnie”. Uczestnikami konferencji byli m.in. organizacje pozarządowe, grantobiorcy DL, członkowie przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych oraz wiosek tematycznych z terenu powiatu nidzickiego i kilku sąsiednich powiatów mazurskich. Kompetentni prelegenci: Paweł Łukasiak, Małgorzata Ofierska i Krzysztof Margol w interesujących prezentacjach przekazali słuchaczom wiedzę z zakresu marketingu przedsiębiorstw społecznych, modeli funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz budowania kapitału społecznego organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Konferencji towarzyszyły targi ekonomii społecznej, na których prezentowane były produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Po konferencji mieliśmy możliwość spotkać się z przedstawicielką ODL LGD „Warmiński Zakątek” z Dobrego Miasta oraz z grantobiorcami DL z powiatu nidzickiego. Podczas spotkania wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami z realizacji konkursów DL.

Następnie  w towarzystwie prezes Barbary Margol mieliśmy możliwość zwiedzenia Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska” z własną restauracją oferującą regionalne dania mazurskie oraz pracownią oferującą warsztaty i produkty ceramiczne.

W sąsiedztwie zlokalizowane są amfiteatr, kino przyrodnicze 3D, oranżeria oraz na powierzchni ok. 4 ha największy na Mazurach ogród pokazowy połączony z pomysłem na przedsiębiorczość społeczną, pod nazwą „Rajski ogród”. Nam udało się zwiedzić tylko jego część.

Od godz. 18.00 do godz. 21.30 uczestniczyliśmy w wieczorze piosenki biesiadnej zorganizowanym przez Nidzicki Fundusz Lokalny, którego misją jest zbiórka pieniędzy na fundowanie stypendiów dla młodzieży osiągającej dobre wyniki w nauce. Na biesiadzie pod dużym namiotem przygrywała kapela ludowa z Reszela i śpiewano znane polskie piosenki – ignorowane były tylko piosenki disco polo. A restauracja Garncarskiej Wioski oferowała gościom dania regionalne przy kuflu piwa. Podczas zabawy i przeprowadzonej aukcji różnych przedmiotów przekazanych od darczyńców, zebrano ok. 1,5 tys. zł na stypendia.

W dniu wyjazdu z Mazur, kończąc naszą wizytę studyjną, mieliśmy możliwość zwiedzenia zamku nidzickiego, niestety tylko z zewnątrz. W południe zauroczeni gościnnością gospodarzy, zainspirowani pozyskanymi rozwiązaniami organizacyjnymi w sferze DL, zdobytą wiedzą z zakresu ekonomii społecznej i zachwyceni energią tamtejszych liderów kierujących organizacjami pozarządowymi, z zamysłem wdrożenia niektórych rozwiązań u nas, wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszej Doliny Baryczy. 


Wizyta studyjna została dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.