Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
GALA DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI X_2017 PODSUMOWAŁA DZIAŁANIA PROJEKTOWE W DOLINIE BARYCZY

2018-03-03

Tradycyjnie już, dla zwieńczenia i uczczenia osiągnięć z realizacji projektów przez grantobiorców edycji X_2017 programu Działaj Lokalnie organizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na obszarze 8 gmin Doliny Baryczy, w dniu 28.02.2018 r. o godz. 17.00 do Sali Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu przybyli zaproszeni beneficjenci, darczyńcy, przedstawiciele wnioskodawców, którzy aplikowali, ale nie otrzymali grantu oraz inni przedstawiciele organizacji pozarządowych  z obszaru Doliny Baryczy, media i władze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Tegoroczną Galę, w kameralnej atmosferze sali KOM, poprowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie edycji X_ 2017 – Jan Bernacki, który w pierwszych słowach wskazał na charakterystyczne cechy osób aplikujących i realizujących projekty jak: kreatywność, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców w swoim środowisku, chęć angażowania się w zaspakajanie tych potrzeb, zdolności przywódcze, umiejętność wyzwalania społecznej energii i angażowania partnerów do współpracy, wyrażając jednocześnie podziw dla inicjatyw i społecznych działań realizowanych w projektach przez beneficjentów spełniających swoje marzenia i marzenia swojego środowiska. Po czym poprosił Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingę Demianiuk-Ozgę o otwarcie Gali.

Inga Demianiuk-Ozga otwierając Galę przywitała przybyłych gości, a wśród nich przedstawicieli darczyńców Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów Mariana Janickiego, Wójta Gminy Krośnice Andrzeja Białego, Sekretarza Gminy Cieszków Władysława Szydełko oraz przedstawicieli Miasta i Gminy Milicz Maję Jeż, przedstawiciela Gminy Przygodzice Piotra Kryszczaka, przedstawicielkę Miasta i Gminy Twardogóra Beatę Pięta, przedstawicielkę Gminy Sośnie Dorotę Kurzawską, przedstawicielkę Miasta i Gminy Żmigród Martę Lewandowską oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Katarzynę Misiak. Po czym przedstawiła 7 letnią historię Programu Działaj Lokalnie prowadzoną przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz ideę programu i jego cele określone przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii. Przedstawiła także finansowanie edycji X_2017, dziękując za wsparcie finansowe darczyńcom wspierającym finansowo program i wręczając specjalne podziękowania.

Jan Bernacki przedstawił historię konkursu Działaj Lokalnie w 2017 r. złożonego z trzech naborów, w którym złożono 22 wnioski, a przyznano 13 grantów w wysokości od 2.140 zł do 6.000 zł, na sumę 55.000 zł. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 3 beneficjentami z gm. Krośnice, z 3 beneficjentami z gm. Milicz, z 3 beneficjentami z gm. Sośnie, z 2 beneficjentami z gm. Odolanów oraz z 1 beneficjentem z gm. Przygodzice i z 1 beneficjentem z gm. Twardogóra.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wyboru wniosków dokonywała Lokalna Komisja Grantowa w składzie:

Grażyna Krajewska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Miliczu z gm. Cieszków,

Beata Piekalska – przedstawiciel NGO z gm. Krośnice,

Dariusz Piechowiak - przedstawiciel NGO z gm. Przygodzice,

Jan Bernacki – przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie z gm. Twardogóra.

 Członek Komisji Jan Bernacki podzielił się z gośćmi swoją refleksją z jakości składanych wniosków do konkursu programu Działaj Lokalnie, wymieniając mankamenty, które wykluczały wnioski z możliwości ich wyboru przez Lokalną Komisję Grantową i wskazując główną przyczynę tych mankamentów - niekorzystanie przez potencjalnych wnioskodawców ze szkoleń i doradztwa prowadzonych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przed naborem wniosków.

Koordynator Programu Działaj Lokalnie Jan Bernacki oficjalnie poinformował, że wszystkie projekty zostały przez grantobiorców z powodzeniem zrealizowane zgodnie z umowami o dotacjach i rozliczone, oraz pogratulował realizatorom ich ukończenia. Na wiwat, wśród gromkich oklasków gości, na salę wjechał efektowny, okolicznościowy tort z logo programu Działaj Lokalnie, którym wszyscy goście zostali poczęstowani przez Prezes Ingę Demianiuk-Ozgę. 

Goście Gali, smakując apetyczny tort, w dalszej części uroczystości mieli możliwość poznać rezultaty realizowanych projektów prezentowanych przez beneficjentów proszonych do rozmowy przy okrągłym stole. Rozmowę o projektach z beneficjentami prowadziła para prowadzących Izabela Brymerska – menadżer KOM i Jan Bernacki. Beneficjentem przedstawiającym rezultaty dość nietypowego projektu był przedstawiciel grupy nieformalnej z Jankowa Przygodzkiego, prezentując zakupiony dla potrzeb projektu program quizowy z 12 buzzerami(pilotami) rozdanymi poszczególnym gościom na Sali, za pomocą których należało przez naciśnięcie przycisków odpowiadać na wyświetlane pytania quizowe z tematyki realizowanych projektów poszczególnych beneficjentów, opracowane wcześniej przez koordynatora programu Działaj Lokalnie.  Rozmowy o projektach prowadzone były w 4 blokach tematycznych:

Oferta dla  mieszkańców – organizacja quizów - Rozwój Społeczności Lokalnej z Jankowa Przygodzkiego, organizacja zawodów pływackich na basenie - Uczniowski Klub Sportowy "Krośnicka Przystań, wakacje z zumbą na wsi - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i Okolic;  

Uczymy się – co w nas zostanie – to cała seria warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Łazy z Łaz, Stowarzyszenie Nad Baryczą z Miłosławic, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką z Sośni, Sołectwo Lędzina.

Sztuka – tworzymy i podziwiamy – tworzenie podkładów muzycznych do fragmentów filmów - Fundacja KOM z Milicza, warsztaty fotograficzne w plenerze - Coolturalny Klub Seniora z Twardogóry, nauka tańca i tworzenie zespołu tańca ludowego - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Wierzbna;

Budujemy – co po nas zostanie – budowa boiska do piłki nożnej - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie, budowa placu rekreacyjnego - OSP z Bogdaju, renowacja stuletniego obelisku - Nasze Łąki z Łąk.

Na stoiskach prezentowane były efekty warsztatów rękodzielniczych z różnych branż. Można było podziwiać prawdziwe dzieła sztuki stworzone przez uzdolnionych mieszkańców Doliny Baryczy oraz wystawę zdjęć. Przedstawiciele poszczególnych beneficjentów z entuzjazmem relacjonowali przebieg działań w projektach i uzyskane z ich realizacji osiągnięcia. Dzielili się także informacjami o problemach napotykanych podczas realizacji projektów, ale też nieoczekiwanymi pozytywnymi niespodziankami w odbiorze działań projektowych i włączanie się do współpracy wielu wolontariuszy i darczyńców w trakcie ich realizacji. Wszystkim beneficjentom wręczone zostały dyplomy uznania za zaangażowanie w realizację projektów. Wręczenia dokonali przedstawiciele samorządów i zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Podczas Gali ogłoszono także wyniki konkursu na najciekawszą galerię zdjęć zestawionych przez beneficjentów na portalu www.dzialaj.barycz.pl. Z powodu niespełnienia wszystkich kryteriów konkursowych nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast przyznano równorzędne wyróżnienia dla trzech beneficjentów: OSP w Bogdaju, Coolturalny Klub Seniora w Twardogórze i IDL Nasze Łąki w Łąkach. Nagrodą były wręczone czeki finansowe o wartości 200 zł.

Na zakończenie Gali goście zostali poinformowani o zbliżającej się kolejnej edycji DL 2018 oraz o kryteriach wyboru wniosków.

Wszyscy obecni beneficjenci wyrazili chęć składania wniosków w kolejnym konkursie. Z pewnością jest to argument na to, że Program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy należy kontynuować, by w ten sposób inspirować oraz wspierać finansowo i merytorycznie twórcze pomysły przekładające się na wspólne działania spełniające marzenia i przynoszące satysfakcję z efektów tych działań, poprawiających i uatrakcyjniających jakość życia mieszkańców w naszej dolinie.