Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
CZAS SZKOLEŃ PRZED NABOREM UZUPEŁNIAJĄCYM ZA NAMI - A PRZED NAMI 6 DNI DO ZAKOŃCZENIA NABORU

2018-06-12

Już po szkoleniach lokalnych liderów Doliny Baryczy nt. zasad i wymogów tworzenia i składania wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” przed naborem uzupełniającym.

Ok. 30 przeszkolonych osób potrafi dostosować swoje pomysły do kryteriów kwalifikowalności określonych przez sponsora grantów - Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wielu liderów odpaliło już generator wniosków i edytuje formularz wniosku. Ale niektórzy jeszcze nie zaczęli wypełniać formularza. Termin składania mija punktualnie o godz. 24.00 w dniu 17.06.2018 r. Radzimy nie odkładać edycji na ostatnią chwilę. Bywały już przypadki niepowodzeń wysyłki wniosków z powodu nerwówki i popełnianych błędów tuż przed terminem składania wniosków. Generator w takich przypadkach jest bezwzględny.

 Nieco trudniej jest wpisać się w wymogi konkursu osobom, które nie uczestniczyły w szkoleniach. Ale nie jest to niemożliwe. Tym osobom proponujemy skorzystać z lektury Regulaminu konkursu Działaj Lokalnie i z Prezentacji ze szkoleń, które zamieszczone są na portalu www.dzialaj.barycz.pl w zakładce >do pobrania>dokumentacja.

Po analizie tych dokumentów z pewnością będzie można uniknąć zapisów niezgodnych z założeniami do konkursu edycji DL 2018_X.

Ponadto polecamy wszystkim wnioskodawcom skonsultowanie swojego pomysłu z animatorem lokalnym, dyrektorem Biura  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Panią Ingą Ozga, uprzednio umawiając się telefonicznie - nr tel. 71 383 04 32.

Wszystkim życzymy twórczej weny i z zaciekawieniem czekamy na Wasze pomysły.