Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DL X_2018 ZAKOŃCZONY

2018-07-01

W dodatkowym naborze uzupełniającym konkursu „Działaj Lokalnie” edycji 2018 wpłynęły 2 wnioski od organizacji pozarządowych.

Jeden wniosek złożyła organizacja z zamiarem realizacji projektu, a jeden wniosek został złożony przez organizację pozarządową w imieniu grupy nieformalnej mieszkańców sołectwa, która chce realizować swój projekt.

Do dofinansowania projektów pozostała pula w wysokości 5 921,98 zł, a sumaryczna kwota złożonych wniosków wynosi 11 832,01 zł.

Obecnie wnioski oceniane są pod względem formalnym, a za dwa dni werdykt pod względem merytorycznym wyda Lokalna Komisja Grantowa.

Dziękujemy za złożone wnioski i  życzymy satysfakcjonującej oceny :)

Wykaz złożonych wniosków 2018 – dodatkowy nabór uzupełniający 30.06.2018