Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – SZKOLENIE W MILICZU.

2019-04-02

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bardzo pożyteczne szkolenie w zakresie prowadzenia finansów w organizacji pozarządowej.

Szkolenie jest skierowane wyłącznie dla NGO z obszaru gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Przygodzice, Sośnie. Na szkolenie zapraszamy także liderów grup nieformalnych planujących zarejestrować organizację pozarządową.

Celem szkolenia jest zapoznanie członków zarządu lub komisji rewizyjnych o zasadach ewidencjonowania przychodów i kosztów w stowarzyszeniu lub fundacji, a także o sposobie sporządzania corocznego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Szkolenie będzie prowadzić specjalista i edukator w zakresie finansów w organizacjach pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w Miliczu w dniu 13 kwietnia 2019 r.(sobota) w godz. 9.00 do 16.00.

Szkolenie jest nieodpłatne!!!.

Bardzo polecamy członkom zarządu (szczególnie prezesom, skarbnikom, księgowym)stowarzyszeń lub fundacji. Naprawdę warto poświęcić te parę godzin, by pozyskać taką wiedzę. Przewidziany jest też czas na konsultacje dla osób zaawansowanych w księgowaniu.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na karcie zgłoszeniowej najpóźniej do 10 kwietnia!!!!.

Program szkolenia i kartę zgłoszenia na szkolenie można znaleźć pod linkiem:  http://nasza-barycz.pl/zapraszamy-na-szkolenie-pn-podstawy-ksiegowosci-w-organizacji-pozarzadowej-1737.  

JB