Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
GALA W KORZEŃSKU PODSUMOWAŁA EDYCJĘ 2019 KONKURSU PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE W DOLINIE BARYCZY

2020-02-24

Już drugi rok z rzędu Gala podsumowująca edycję Konkursu „Działaj Lokalnie” jest organizowana w siedzibie jednego z grantobiorców.  W tym roku  Galę współorganizowała  Grupa Nieformalna - Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Korzeńsko gm. Żmigród.  W dniu 20 lutego wieczorem, do pięknie udekorowanej Sali na Galę przybyło ok. 50 gości. Jako, że był to „tłusty czwartek”, na stołach dominowały pyszne pączki, racuchy i chrusty usmażone przez gospodynie z Korzeńska. Galę prowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy – Jan Bernacki.

Na galę przybyły reprezentacje grantobiorców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym – wicestarosta powiatu milickiego Halina Góra oraz członek zarządu Piotr Psiuk, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Odolanów Jan Prokop, zastępca wójta Gminy Przygodzice Lucyna Koczorowska, dyrektor CETS w Krośnicach Krystian Okoń, Klaudia Rokicka z referatu promocji z Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, Marta Lewandowska z Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, Michał Stojewski  z Urzędu Miasta i Gminy Milicz, dyrektor Marek Drygas z Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – prezes Inga Demianiuk-Ozga, wiceprezes Piotr Kryszczak i skarbnik Jan Bernacki.

Ceremonii otwarcia Gali dokonała Inga Demianiuk-Ozga. A mieszkanka Korzeńska Edyta Grzybkowska w kilku zdaniach przedstawiła gościom Korzeńsko. Po czym prowadzący Galę Jan Bernacki poinformował gości, że Program Działaj Lokalnie w kraju rozpoczyna w tym roku okrągłą 20 rocznicę istnienia. Konkursy w Dolinie Baryczy są organizowane już od 2006 r., początkowo przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia, a od 2010 r. przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. W ciągu tych 14 lat zrealizowano 175 projektów, w tym podczas ostatnich 10 lat, 134 projekty.

W 2019 r. Zarząd ODL przeznaczył na dotacje kwotę  55 010 zł, a złożonych zostało 15 wniosków na kwotę ponad 82 tys. zł.

Złożone przez wnioskodawców wnioski o granty oceniała Lokalna Komisja Grantowa w składzie:

  • Przewodnicząca Grażyna Krajewska - przedstawicielka sektora społecznego - gm. Cieszków,
  • Sekretarz Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury -  gm. Żmigród,
  • Magdalena Fortuniak - przedstawicielka sektora gospodarczego – gm. Milicz,
  • Dariusz Piechowiak - przedstawiciel sektora społecznego - gm. Przygodzice,
  • Jan Bernacki - przedstawiciel Zarządu ODL  - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - gm. Twardogóra.

Zarząd ODL, przychylając się do rekomendacji Komisji, przyznał dotacje 11 realizatorom projektów.

Jan Bernacki przedstawił zebranym gościom relację z przebiegu całego konkursu od kwietnia do grudnia. Na początku gorące słowa podziękowań popłynęły do darczyńców tj. do wszystkich samorządów gminnych i do Banku Spółdzielczego w Miliczu. To dzięki tym darczyńcom możliwe było zebranie przez ODL wkładu własnego na organizację konkursu. Wręczenia podziękowań przedstawicielom gmin i banku dokonała prezes Inga Demianiuk-Ozga i skarbnik Jan Bernacki wraz z wicestarostą Haliną Górą.

Podziękowania za wkład pracy przy konkursie, członkom Lokalnej Komisji Grantowej wręczyli prezes Inga Demianiuk-Ozga i wiceprezes Piotr Kryszczak.

Koordynator konkursu Jan Bernacki poinformował, że wszystkie projekty zostały zrealizowane w 100 % i prawidłowo rozliczone, a ich wartość wzrosła z 55 tys. zł do 111 tys. zł dzięki zaangażowaniu 127 wolontariuszy i szczodrości kilkudziesięciu darczyńców. Po skierowaniu słów do grantobiorców, że są mistrzami wyzwalania społecznej energii, przy dźwiękach utworu „We are the champions” na salę wjechał olbrzymi tort z logo „Działaj Lokalnie” pilotowany przez samą sołtys Korzeńska Anetę Ratajewską, a upieczony przez mieszkankę Korzeńska.  Wszyscy goście zostali poczęstowani pyszną porcją tortu i podczas delektowania się jego smakiem, przysłuchiwali się prezentacji zdjęciowej wszystkich zrealizowanych projektów w 2019 r., którą przedstawił Jan Bernacki.

Zaczęto jednak od filmów. Bowiem w 2019 r. ODL pozyskał dodatkowy grant od ARFP na organizację konkursu pod nazwą „Opowiedz…”.  Do konkursu mógł przystąpić każdy z ubiegłorocznych grantobiorców, opowiadając w nadesłanym krótkim reportażu filmowym lub krótkim filmie o działaniach prowadzonych podczas projektu. Ostatecznie do konkursu „Opowiedz…” przystąpiło 4 grantobiorców. Wszystkie nadesłane prace filmowe były oceniane według regulaminu i kryteriów sugerowanych od fundatora. Oceną prac zajęło się Jury złożone z profesjonalistów:

  • Przewodniczący Jakub Wencek - twórca filmowy, fotograf,
  • Sekretarz Magdalena Fortuniak – filolog, specjalista ds. promocji,
  • Alicja Szczepańska-Sikorska – dziennikarz,
  • Inga Demianiuk-Ozga – animator lokalny, twórca i konsultant projektów,
  • Ewelina Chudzińska-Snażyk – muzyk.

Za pracę przy ocenie prac filmowych, członkom Jury, podziękowania wręczyli wicestarosta Halina Góra i koordynator Jan Bernacki. 

Po projekcji filmów odczytano werdykt Jury. Pierwsze miejsce i bon na zakup nagrody rzeczowej w kwocie 400 zł netto otrzymała Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska za film pt. „Opowiastka o Domu i Trzech Śmiałkach”. Drugie miejsce i bon o wartości 300 zł netto otrzymała  Inicjatywa Działaj Lokalnie „Aktywne Karnice” z Karnic gm. Żmigród za film pt. „Warsztaty kiszenia w Karnicach”. Trzecie miejsce i bon o wartości 100 zł netto przyznano Stowarzyszeniu „Quatro” z Topoli Wielkiej gm. Przygodzice za film pt. „Zdrowe żywienie to mądre myślenie”. A wyróżnienie i bon o wartości 100 zł netto otrzymała OSP w Bogdaju gm. Sośnie za film pt. „Poprzez pracę i zabawę upiększamy i dbamy o swoją okolicę”.

Filmy można oglądać klikając w linki:

1. 

https://youtu.be/W-T1qC09zyM

2. 

https://www.facebook.com/104993290848096/videos/214815696190125/?modal=admin_todo_tour

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvnAz-YrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dWLzCSquGfhhNT0In5mK8Ig-8YnXXGcX9he9mpIPyTyDo1MBmRZoQ4O8

4. 

https://www.facebook.com/mariola.srodka/videos/2822019261224119/?t=8

Ponadto rozstrzygnięto konkurs na najciekawszą galerię zdjęciową redagowaną przez grantobiorców na serwisie www.dzialaj.barycz.pl.

Pierwsze miejsce i bon o wartości 200 zł netto otrzymała  Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska - projekt pt.: „Świetlica Wiejska przyjaznym miejscem dla rozwoju społeczności lokalnej”. Ponadto przyznano 3 równorzędne wyróżnienia i bony o wartości 150 zł netto dla OSP w Bogdaju - projekt pt.: „Poprzez pracę  i zabawę, upiększamy i dbamy o swoją okolicę”, dla KGW w Kaczorach gm. Odolanów - projekt pt.: „Kaczory - Integracyjnie i Aktywnie” i dla Grupy Nieformalnej „Nowicjusze” z Kolędy gm. Milicz - projekt pt.: „Integracja pokoleń poprzez zabawę i pracę”.

Po prezentacji zdjęciowej z realizacji pozostałych projektów tj.:

Stowarzyszenia „Nasza Wieś Niezgoda” pt.: „Niezgoda wczoraj i dziś - nasza historia integruje mieszkańców”;

Inicjatywy Działaj Lokalnie „Młodzianki” z Młodzianowa pt.:  „Odnowa Młodzianowa”;

Inicjatywa Działaj Lokalnie „Sołectwo Pracze” z Pracz pt.: „Przystań rybacka – Pracze”;

Stowarzyszenia Miłośników Gądkowic "GĄDEK„ z Gądkowic pt.: „Fajne babki”;

Stowarzyszenia „Jedni dla Drugich” z Przygodzic pt.: „Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców”,

 wszyscy grantobiorcy otrzymali dyplomy z wyrazami uznania z rąk przedstawicieli samorządów oraz banku.

Po oficjalnej części Gali, gości zabawiał wesołym występem, ludowy zespół wokalny „Humorek” ze Żmigrodu. A Prezes Inga Demianiuk-Ozga zrobiła ciekawą niespodziankę zgromadzonym gościom Gali, wyświetlając najnowszy  film o Dolinie Baryczy, który został przyjęty przez zebranych oklaskami.

Na zakończenie Inga Demianiuk-Ozga i Jan Bernacki gorąco podziękowali za olbrzymi wkład pracy przy współorganizacji Gali, Paniom z Korzeńska – na czele z sołtys Anetą Ratajewską, koordynatorem projektu Edytą Grzybkowską i Ewą Kusztelak, wręczając atrakcyjne pomoce edukacyjne o Dolinie Baryczy. Podziękowania popłynęły również na ręce Pani Marty Lewandowskiej z Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie za pomoc w organizacji Gali.

JB