Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” XI_2020.

2020-05-17

Drodzy Państwo!

Dnia 16.05.2020 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” XI_2020. Złożonych zostało 7 wniosków w generatorze, a w tym:

- 5 wniosków od organizacji pozarządowych

- 1 wniosek  od grupy nieformalnej – w imieniu której wniosek złożyła jednostka kultury

- 1 wniosek od grupy nieformalnej – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 41 949,13 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 56 000 zł.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 25.05.2020 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o dodatkowym naborze w 2020 r.

Wykaz złożonych wniosków w naborze do dn. 16.05.2020 r.