Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XII_2021

2021-04-09

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2021

 

NA CO?

 

W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 

DLA KOGO?

 

Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna co najmniej 7 dni przed zakończeniem naboru wniosków powinna uzyskać zgodę na  udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie.

 

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 

 JAK i KIEDY?

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

  • pierwszy etap naboru od 09.04.2021 – 09.05.2021,
  • drugi etap naboru mija 23.05.2021 (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)
  • ewentualny trzeci etap mija 06.06.2021.

 

Termin realizacji projektów: 20 maja 2021 – 31 grudzień 2021

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 09.05.2021 r. do godz. 24:00; lub do 23.05.2021; lub do 06.06.2021..

 

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

 

ILE ?

 

Pula przeznaczona na granty w naborze 2021 roku wynosi 56 000 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej.

UWAGA ZMIANA W TYM ROKU!

nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej wyłącznie dla projektów dotyczących w całości zapobiegania epidemii lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii;  

 

Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie. Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 

JAK TO ROBILI INNI ?                                                                                                                        

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

 

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

Terminy szkoleń:  21.04.2021 r. (środa) w godz. 17:00 -19:00

     28.04.2021 r. (środa) w godz. 17:00 -19:00

 

Osoby zainteresowane dostępem do sesji szkoleniowych mogą zgłaszać swoje uczestnictwo telefonicznie tel. 603 19 77 19 lub mailowo e-mail dzialaj@nasza.barycz.pl co najmniej dzień przed planowanym szkoleniem.

Na podstawie zgłoszenia uzyskają link do szkolenia.

Dzień przed szkoleniem o godz. 17.00 z chętnymi osobami przeprowadzimy próbę połączenia on-line.

 Link do materiału szkoleniowego z sesji on-line: http://www.dzialaj.barycz.pl/files/?id_plik=272 

Ze względu na obostrzenia nie przewiduje się stacjonarnych spotkań szkoleniowych.  

 

Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pisząc na adres e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

 

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

 

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 71 38 30 432 lub 509 203 385 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga animator lokalny, dyrektor biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczyw dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.