Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
JEST WERDYKT LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ PO OCENIE WNIOSKÓW Z I ETAPU NABORU

2021-05-17

Szanowni Wnioskodawcy.

 Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 14.05.2021 r. dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych do dn. 09.05.2021 r. w I etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 Na 12 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 8  wnioskodawców, w tym dla 4 wnioskodawców warunkowo – z sugestią  wyeliminowania zapisów zadań niezgodnych z wymogami programu i zredukowania budżetów ocenionych wniosków oraz wysokości kwot wnioskowanych dotacji.

Wszyscy wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na korekty  wniosków o kwoty wskazane przez komisję.

Komisja postanowiła nie przyznać dotacji dla 4 wnioskodawców z powodu znacznych niezgodności treści merytorycznych wniosków/projektów z wymogami programu „Działaj Lokalnie”.

Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL o przyznanie grantów.

 Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 21.049,33 zł.

 A więc kontynuowany jest II etap naboru wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2021.  Wnioski można składać do dn. 23.05.2021 do godz. 24.00.

 Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG

Lista rankingowa wniosków – I etap naboru do dn. 09.05.2021 r.