Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
OSTATNI ZŁOŻONY WNIOSEK ZOSTAŁ OCENIONY – KONIEC NABORU WNIOSKÓW W 2021 R.

2021-06-29

W dodatkowym naborze uzupełniającym wniosków ograniczonym dla wnioskodawców z terenu gmin Cieszków, Krośnice, Odolanów i Sośnie, do dnia 24.06.2021 r. został złożony jeden wniosek na całą pozostałą w puli konkursu kwotę 5.327,33 zł. Lokalna Komisja Grantowa do dnia 28.06.2021 r. dokonała oceny merytorycznej złożonego wniosku.

  Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

Po ocenie Komisja wystąpiła z rekomendacją wniosku na liście rankingowej do Zarządu ODL o przyznanie grantów. Zarząd w dniu 29.06.2021 r. zatwierdził przyznanie dotacji na realizację projektu w złożonym wniosku.

Dziękujemy wnioskodawcom za złożone wnioski.

Tym samym informujemy, że cała pula środków w kwocie 56 tys. zł przeznaczona na dotacje dla grantobiorców programu „Działaj Lokalnie” w 2021 r. została przyznana dla dwunastu grantobiorców.

 Relacje i fotorelacje z działań projektowych redagowane przez grantobiorców  poszczególnych projektów można na bieżąco śledzić na naszym serwisie w dziale CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?

 Następny konkurs planujemy zorganizować za 10 miesięcy, na który już zachęcamy do zbierania pomysłów przez mieszkańców ośmiu gmin Doliny Baryczy.

Lista rankingowa – ocena wniosku