Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
TRWA CIĄGŁY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE

2023-06-28

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza kontynuację naboru wniosków, ale ograniczonego dla mieszkańców pięciu gmin w Dolinie Baryczy w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XIII 2023 

  NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby), które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w pięciu trzech gminach Doliny Baryczy, tj.: Krośnice, Odolanów, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, z których dotychczas nie przyjęto żadnego wniosku, bądź przyjęto najmniejszą ilość wniosków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. 

 - planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku gmin w Dolinie Baryczy.

 

Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 JAK i KIEDY?

Najbardziej pożądane ścieżki tematyczne Projektów to:

 • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
 • „Działaj lokalnie i ekologicznie”
 • „Młodzież działa lokalnie”

Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • kolejny piąty etap naboru do 09.07.2023
 • kolejny szósty etap naboru do 22.07.2023 
 • kolejny siódmy etap naboru do 31.07.2023 
 • kolejny ósmy etap naboru do  29.08.2023 

 Termin realizacji projektów: do 31 grudzień 2023

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 5 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora społecznego - z dostępnym adresem na stronie www.dzialaj.barycz.pl po kliknięciu w czerwony kwadrat z napisem: ZŁÓŻ WNIOSEK/RAPORT.

Z treścią formularzy wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora społecznego tu:  dla organizacji pozarządowych,   dla grup nieformalnych,   dla Inicjatyw Działaj Lokalnie   lub  w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 09.07.2023 r22.07.2023 r. 31.07.2023 r. 29.08.2023 r. do godz. 24:00;  

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem:  https://generatorspoleczny.pl/, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Instrukcja użytkowania generatora znajduje się na stronie logowania https://generatorspoleczny.pl/. Wnioskodawcy w 2023 r., którzy w poprzednich latach składali wnioski w konkursach „Działaj Lokalnie” muszą zarejestrować się do generatora. Nie ma możliwości korzystania z wcześniej założonego konta.

 ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2023 roku wynosi 55.500 zł. (w VIII etapie naboru pozostała kwota 4.000,00 zł.) 

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej. (Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie).

 Pozostała część  wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Kolejny (szósty) termin szkolenia:  dn. 03.07.2023 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 20:00

Link do szkolenia na platformie ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/86233990683?pwd=T0ZVMVNZaytObWNac1NTQ1VLZndQQT09 

Identyfikator spotkania: 862 3399 0683
Kod dostępu: 412390

 Następny termin szkolenia:   dn. 17.07.2023 r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 20:30

Link do szkolenia na platformie ZOOM:  

https://us06web.zoom.us/j/83015486722?pwd=d1U0TFhEKy9mNnFacTJiWE9mV2IrQT09 

Identyfikator spotkania: 830 1548 6722
Kod dostępu: 450876

Następny termin szkolenia do ustalenia po otrzymanriu zgłoszenia o takiej potrzebie na tel. 603197719.

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line: 

Szkolenie - informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XIII w 2023 r.  

Informacji  w zakresie zasad konkursu i obsługi generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 13:00 – 20:00 

KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 71 38304329  mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga " Prezes Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy – doradca/animator lokalny

      w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.