Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJII XIII 2024

2024-04-09

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XIII 2024

  NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby), które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

 - planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej itp.).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie - ale przed podjęciem decyzji o wypełnianiu formularza wniosku, i nie później niż w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 JAK i KIEDY?

Najbardziej pożądane ścieżki tematyczne Projektów to:

 • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
 • „Działaj ekologicznie”
 • „Młodzież działa lokalnie”
 • „Jubileusze wolnej Polski”

Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.

 

Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru od 10.04.2024 – 10.05.2024,
 • drugi etap naboru zostanie określony po rozstrzygnięciu pierwszego etapu (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)  do 31.05.2024 
 • ewentualny trzeci etap (po rozstrzygnięciu drugiego etapu) do 19.06.2024 r.

Termin realizacji projektów: 25 maja 2024 – 31 grudzień 2024, ale dla III etapu od 27.06.2024 r.

Czas trwania projektu: min 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 8 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora społecznego - dostępnym na stronie www.dzialaj.barycz.pl.

Z formularzem wniosku można zapoznać się wstępnie tutaj:  dla organizacji pozarządowych,  dla grup nieformalnych,   dla Inicjatyw Działaj Lokalnie   lub  w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

Aby móc edytować i złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem:   https://generatorspoleczny.pl/, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Instrukcja użytkowania generatora znajduje się na stronie logowania https://generatorspoleczny.pl/. Wnioskodawcy w 2024 r., którzy przed 2023 r. (w starym generatorze) składali wnioski w konkursach „Działaj Lokalnie” muszą zarejestrować się do generatora. Nie ma możliwości korzystania z wcześniej założonego konta.

 Wypełniony wniosek należy złożyć za pomocą generatora elektronicznie do dnia 10.05.2024 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie, ogłoszony zostanie II etap, ewentualny termin zostanie ustalony po I etapie.  w II etapie naboru do dnia 31.05.2024 r do godz. 24:00  w III etapie naboru do dnia 19.06.2024 r. do godz. 24:00.

 ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2024 roku wynosi 55.500 zł. w II etapie pozostaje 34.446 zł w III etapie pozostaje 17.976 zł

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej. (Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie).

 Pozostała część  wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych) oraz których przedstawiciele brali udział w szkoleniu dla wnioskodawców.

Lokalna Komisja Grantowa może nie rekomendować przyznania dotacji podmiotowi, który już trzy razy rok po roku otrzymał dotację i składa kolejny wniosek, a szczególnie w przypadku, gdy w naborze wnioski o dotację złożyły podmioty z niewielkim stażem w Programie „Działaj Lokalnie”.

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

  SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM) w trzech terminach do wyboru  – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Pierwszy termin szkolenia:  16.04.2024 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 20:00 - odbyło się

Zoom Meeting

Link do szkolenia: 

https://us06web.zoom.us/j/87626362208?pwd=4f2l1kalvF0jRz8AgkbZ7Oe8JxFca6.1

Identyfikator spotkania: 876 2636 2208
Kod dostępu: 822298

 

Drugi termin szkolenia:    18.04.2024 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 20:00 - odbyło się

Temat: Szkolenie dla wnioskodawców "Działaj Lokalnie" 2024
Czas: 18 kwi 2024 18:00 Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie

link do szkolenia:
https://us06web.zoom.us/j/81292443689?pwd=aze2vJO5U6tfMZpwozfU6BDaXrss0k.1 

Identyfikator spotkania: 812 9244 3689
Kod dostępu: 935753

 Trzeci termin szkolenia: 24.04.2024 r. (środa) w godz. 17.30-19.30 - odbyło się.

 

Czwarty termin szkolenia: 22.05.2024 r. (środa) w godz. 17.30 - 19.30 - odbyło się

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem w środę proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 22.05.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

Piąty termin szkolenia: 23.05.2024 r. (czwartek) w godz. 17.30 - 19.30 - odbyło się

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem w czwartek proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 23.05.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

Szósty termin szkolenia: 11.06.2024 r. (wtorek) w godz. 17.30 - 19.30 

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem we wtorek proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 11.06.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

Siódmy termin szkolenia: 13.06.2024 r. (czwartek) w godz. 17.30 - 19.30 

Link do szkolenia: Osoby zainteresowane szkoleniem w czwartek proszone są o zgłoszenie adresu e-mail poprzez przesłanie sms-a na nr telefonu 603 19 7719 do dnia 13.06.2024 r. do godz. 15.00. Link do spotkania szkoleniowego zostanie przesłany zwrotnie zgłoszonym osobom na przesłany e-mail.

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

 

Link do materiału szkoleniowego na sesji szkoleniowej on-line: 

Szkolenie – informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” XIII w 2024 r.

  Informacji  w zakresie zasad konkursu i technicznej obsługi generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela Jan Bernacki Koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 13:00 – 20:00

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.

Konsultacji po umówieniu telefonicznym pod nr tel. 71 3830432  mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Demianiuk-Ozga  Prezes Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy – doradca/animator lokalny  - w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.