Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
W DRUGIM ETAPIE NABORU ZŁOŻONO PIĘĆ WNIOSKÓW

2024-06-02

Szanowni Państwo!

Dnia 31.05.2024 r. o godzinie 24:00 zakończył się w Dolinie Baryczy II etap naboru wniosków do konkursu Programu „Działaj Lokalnie” edycji XIII_2024.

Tym razem złożonych zostało 5 wniosków w generatorze, a w tym 4 wnioski po wprowadzeniu korekt przez wnioskodawców, które zasugerowała Komisja podczas oceny wniosków po I etapie naboru.

Złożono wnioski w trzech różnych wariantach:

- 1 wniosek od organizacji pozarządowej

- 2 wnioski od grup nieformalnch za pośrednictwem organizacji pozarządowych

- 2 wnioski od grup nieformalnych – tzw. Inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 29.366,43 zł.

A do rozdysponowania pozostaje kwota 34.446 zł.

A więc już wiemy, że na pewno ogłoszony zostanie dodatkowy nabór. O tym jaka kwota będzie w puli następnego naboru,  dowiemy się po ocenieniu złożonych wniosków przez Lokalną Komisję Grantową.

Werdykt Komisji zostanie ogłoszony najpóźniej do dn. 08.06.2024 r.

 Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski.

 

Wykaz złożonych wniosków w II etapie naboru do dnia 31.05.2024 r.