Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
WNIOSKI ZŁOŻONE W II NABORZE JUŻ OCENIONE

2024-06-05

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 04.06.2024 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 31.05.2024 r. w II etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Kamila Kidoń-Szczerba – sołtys - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Karolina Walczybok – pracownica urzędu gminy - przedstawicielka sektora społecznego – gm. Przygodzice.

 

Spośród pięciu ocenionych wniosków, Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów trzem podmiotom wnioskującym o dotację, w tym jednemu – warunkowo w niepełnej kwocie - po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Wnioskodawca wyraził zgodę na przyjęcie dotacji w obniżonej kwocie po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Jednemu wnioskodawcy Komisja sugeruje konsultację projektu i wniosku w zakresie merytorycznym z doradcą w celu wyeliminowania niedociągnięć i ponowne złożenie wniosku w III naborze.

W  przypadku jednego wniosku Komisja stwierdziła brak zgodności wniosku z wymogami i zasadami udzielania dotacji w Programie „Działaj Lokalnie” i postanowiła nie przyznać dotacji.

 

Gratulujemy grantobiorcom, którzy otrzymali dotację.

W puli konkursu pozostaje jeszcze kwota 17.976 zł. Od dnia 06.06.2024 r. zostanie ogłoszony kolejny III etap naboru wniosków i podany zostanie termin składania wniosków oraz termin szkolenia dla wnioskodawców, podczas którego przekazywane są szczegółowe zasady pisania wniosków i aplikowania o dotację w Programie „Działaj Lokalnie”.

Lista rankingowa wniosków