Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
W III ETAPIE NABORU ZŁOŻONO 6 WNIOSKÓW

2024-06-21

Szanowni Państwo!

Dnia 19.06.2024 r. o godzinie 24:00 zakończył się w Dolinie Baryczy III etap naboru wniosków do konkursu Programu „Działaj Lokalnie” edycji XIII_2024.

Złożono 6 wniosków w generatorze, w tym trzech wnioskodawców zdecydowało się na poprawienie wniosków, które złożone w poprzednich naborach nie uzyskały pozytywnej oceny Lokalnej Komisji Grantowej.

Złożono wnioski w trzech różnych wariantach:

- jeden wniosek od organizacji pozarządowej

- 2 wnioski od grup nieformalnych za pośrednictwem instytucji bądź organizacji pozarządowej

- 3 wnioski od grup nieformalnych – tzw. Inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 28.466,94 zł.

A do rozdysponowania pozostaje kwota 17.976 zł.

Teraz wnioski poddawane są ocenie formalnej, a po uzyskaniu pozytywnej oceny przekazane zostaną Lokalnej Komisji Grantowej w celu ocenienia według kryteriów merytorycznych.   

Werdykt Komisji zostanie ogłoszony najpóźniej do dn. 27.06.2024 r.

                   Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski.

    Wykaz złożonych wniosków w III etapie naboru do dnia 19.06.2024 r.