Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
OCENIONE WNIOSKI ZŁOŻONE W III ETAPIE NABORU

2024-06-27

Szanowni Wnioskodawcy. 

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 25.06.2024 r. oceniła w zakresie merytorycznym wnioski złożone do dn. 19.06.2024 r. w III etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Grażyna Krajewska – Przewodnicząca - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – Sekretarz –przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Kamila Kidoń-Szczerba – sołtys - przedstawicielka sektora społecznego, gm. Milicz

Karolina Walczybok – pracownica urzędu gminy - przedstawicielka sektora społecznego – gm. Przygodzice.

 

Spośród sześciu ocenionych wniosków, Komisja postanowiła rekomendować przyznanie grantów pięciu podmiotom wnioskującym o dotację, wszystkim warunkowo w niepełnej kwocie - po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Wszyscy wnioskodawcy wyrazili zgodę na przyjęcie dotacji w obniżonej kwocie po wprowadzeniu korekt do budżetu wniosku.

Jeden wnioskodawca nie otrzymał dotacji, którego wniosek nie spełniał wymogów i zasad programu „Działaj Lokalnie”.  

 Gratulujemy grantobiorcom, którzy otrzymali dotację.

Jednocześnie informujemy, że cała pula konkursu w kwocie 55.500 zł została już rozdysponowana grantobiorcom z Doliny Baryczy.

Lista rankingowa wniosków po III etapie naboru