Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
opis serwisu

0000-00-00

Serwis poświęcony jest przedstawieniu realizacji programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy koordynowanego przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju.
Prezentuje zarówno wyniki opracowane przez LOG jak i przez grantobiorców, którzy mogą być jego współredaktorami . W naszym zamyśle witryna ma stanowić wsparcie dla budowania więzi między działającymi w ramach projektu osobami i organizacjami .

Od 2008 roku Grantobiorcy VI edycji po podpisaniu umowy  otrzymają zestaw narządzi internetowych umożliwiający administrowanie przydzieloną częścią serwisu . DFE ze swej strony zapewnia życzliwą pomoc redaktorom.

ODWIEDŹ NASZE SERWISY