Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Warsztaty „Razem dla Klimatu” w OEE w Miliczu

2018-11-30  23:15

Kolejne „klimatyczne” spotkanie odbyło się w dniu 27 listopada w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Miliczu. Przybyłych na spotkanie nauczycieli powitała Grażyna Kulesza  Dyrektor PCEiPP, wyraziła też swoje zadowolenie, iż grupa aktywnych nauczycieli  chce poświęcić swój wolny czas na doskonalenie swoich kompetencji i wymianę doświadczeń. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z SP w Sułowie, Pakosławska i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Miliczu.

 Małgorzata Dziarko koordynator OEE w Miliczu jako inspirację do dyskusji, zaprezentowała ofertę edukacyjną ośrodka, wiele ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży a nawet dorosłych opartych na poznawaniu ziół i  zastosowaniu ich do zrobienia smacznych i zdrowych potraw np. masełka z krwawnikiem czy  też nasion pokrzywy jako dodatku do sałatek. Uczestnicy warsztatów mogli skosztować tych naturalnych smakołyków. Kolejne propozycje edukacyjne ośrodka pozwalają na wykorzystanie różnych resztek i odpadów do wykonania ozdób, pamiątek a nawet drobnych upominków. Duże zainteresowanie wzbudziła informacja o Barce Jellyfisha, p. Małgosia pokazała slajdy z rysunkami tego innowacyjnego rozwiązania – być może ta mało znana technologia mogłaby zaspokoić potrzeby żywieniowe ludzkości.  Jest to moduł do uprawy roślin, który nie opiera się na glebie, świeżej wodzie i zużyciu energii chemicznej. Jest to pływająca szklarnia rolnicza, która może oczyszczać sól, wodę słonawą lub zanieczyszczoną za pomocą energii słonecznej. Barka Jellyfish to projekt, który łączy alternatywne podejścia do produkcji żywności, tworząc możliwe rozwiązanie, które jest zasilane energią odnawialną, rozwiązuje problem rosnącego niedoboru gruntów ornych i może dryfować lub być transportowany tam, gdzie powinien. Uczestnicy zastanawiali się dlaczego ten system nie jest wdrażany, być może to jest rozwiązanie dla przyszłości.

Zofia Pietryka poprosiła uczestników, żeby w zespołach dwu-osobowych przedyskutowali co pomaga i motywuje do edukowania o zmianach klimatu a co utrudnia i jest obciążeniem.  Na plakacie z narysowanym balonem zamieszczali swoje przemyślenia i tak:

Nauczycieli motywuje to, iż chcemy żyć w czystym środowisku i musimy to sobie często uzmysławiać, świadomość, żeby zasoby Ziemi służyły nam jak najdłużej i dlatego celowe jest podnoszenie świadomości uczniów. „Unosi nas” i daje chęć do pracy  wyszukiwanie własnych rozwiązań do zastosowania w życiu codziennym coraz większe zaangażowanie uczniów i ich rodziców.  Ważne są akcje społeczne ( np. czysta Barycz, zbieranie nakrętek, Dzień Ziemi). Jest coraz więcej ogólnodostępnych materiałów o ( książki, internet, portale społecznościowe, sieciujące programy)

Przeszkadzają  stereotypowe myślenie, brak świadomości i złe nawyki w domu uczniów. Brak konsekwencji i egzekwowania i łamanie prawa oraz trudności techniczne, niedopracowane rozwiązania (recykling resztek żywności). Na zajęciach lekcyjnych brak czasu, odpowiednich materiałów.

Kolejne ćwiczenie polegało na przygotowaniu w grupach propozycji edukacyjnych w oparciu o własne doświadczenia i praktykę szkolną.

W prezentacjach pracy poszczególnych grup najczęściej podkreślano wartość poznawania przez uczniów praktycznych rozwiązań poprzez wycieczki i zajęcia terenowe w tym takie, które mogą sami zaplanować. Ekologiczne rozwiązania tj. rajdy rowerowe, piesze , wyżywienie z lokalnych produktów, oszczędzanie energii, wody.  Wyjazdy do ośrodków edukacyjnych w Dolinie Baryczy – udział w warsztatach rękodzielniczych,  pokazywanie wykorzystania ziół i roślin leczniczych, wykorzystania produktów lokalnych, poznawanie bioróżnorodności i wpływu działań człowieka na ekosystemy wodne i lądowe w DB.

Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi np. pokazanie w sposób wizualny obiegu wody i jej  zasobów w przyrodzie. Łączenie edukacji o ekologii i ekonomii z wykorzystaniem umiejętności matematycznych np. uczniowie obliczają, jak zmniejszyć „ślad węglowy”

Znaczenie lasu w zapobieganiu zmian klimatu, przeliczenia w produkcji tlenu i pobierania dwutlenku węgla ( przeliczniki).Porozumiewanie się roślin i zwierząt (ważna lektura „Sekretne życie drzew”)

Stosowanie różnych gier i zabaw edukacyjnych, krzyżówek i prac plastycznych z dostosowaniem do poziomu edukacyjnego uczniów. Prowadzenie kółek przyrodniczych i udział w konkursach tematycznych.

Ewaluacja zajęć pokazała, że uczestnicy czas na warsztatach spędzili efektywnie gdyż:

Dowiedzieli się o nowych ośrodkach i zajęciach ekologicznych, o tym  jak inni pracują z dziećmi  oraz jak można wdrożyć zadania i pomysły. Dowiedzieli się, że można uprawiać rośliny na „słonej wodzie” może nie będziemy głodować?

Opinie uczestników warsztatów:

Wartościowe było doświadczenia koleżanek w ich działaniach edukacyjnych i ich pomysły oraz nauczyłam się owych działań na zajęciach. Wartościowe dla mnie było spokojne dyskutowanie o ważnych sprawach. Ważne było dla mnie, że tyle osób interesuje się ekologicznym życiem i ma takie wspaniałe pomysły. Ważne dla mnie było zaangażowanie wszystkich osób, Mogę podziękować za ciekawe pomysły, inspirujące do zajęć. Dowiedziałam się o sobie że jeszcze wiele przede mną. Odwiedzę miejsca o których się dowiedziałam na spotkaniu. Wykorzystam pomysły na zajęciach, które zostały przedstawione na warsztatach. Wychodzę z nową wiedzą i motywacją na więcej!

Wychodzę z …. Z żółtodzioba do eko- klimatologa