Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Pracowicie i klimatyczne Andrzejki w Odolanowie!

2018-12-01  15:59

Ostanie warsztaty w ramach projektu „Razem dla KLIMATU” odbyły się w dniu 29 listopada w Zespole Szkół w Odolanowie. Na spotkanie zgłosiło się prawie 30 nauczycieli ze szkół z Świecy, Garek, Raczyc, Dębnicy,  Przygodzic, Sośni, Tarchał Wlk, Czarnegolasu Odolanowa oraz Kuźnicy Czeszyckiej, Wróblińca, Wziąchowa Wlk.

Gospodarze spotkania przygotowali dużą salę oraz gościnnie  smakowity placek drożdżowy, stół został uzupełniony jabłkami, gruszkami, sokami - produktami lokalnymi z dolnośląskich sadów i milickiej cukierni, które zostały zakupione ze środków projektu dofinansowanego  ze środków Programu „Działaj Lokalnie  X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  Ośrodka  Działaj  Lokalnie Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Doliny  Baryczy”  i gminę  Milicz.

Renata Fertun wicedyrektor  szkoły powitała wszystkich i zaprosiła do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń.  Zofia Pietryka - edukatorka prowadząca zajęcia wprowadziła uczestników do tematyki klimatycznej: jaka jest różnica między pogodą a klimatem, jakie czynniki decydują o zmianach klimatu, uzasadnienie i przykłady jak możemy przeciwdziałać zmianom klimatu w codziennym życiu, zagrożenia wynikające z kurczenia zasobów surowców, wody i pożywienia. Konieczność kształtowania odpowiednich postaw u dzieci i dorosłych w oparciu o doświadczenia w swojej pracy w laboratorium ochrony środowiska oraz wieloletnią praktykę pedagogiczną w różnych szkołach i OEE w Krośnicach oraz działaniach Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”. Uczestnicy  dowiedzieli się też o  sponsorach i działaniach projektowych. Uczestnicy mogli zobaczyć slajdy z odbytej już wycieczki – zwiedzenie w  Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie - nowoczesnych urządzeń związanych z oszczędzaniem energii i ograniczającym emisję gazów. Zwiedzanie z przewodnikiem P.P.H.U.” Lech Met” w Żmigrodzie- operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz  zdjęcia ze Żmigrodzkiego Ogrodu Bioróżnorodności i degustacja produktów lokalnych w  Baszcie  w Zespole Pałacowo Parkowym w Żmigrodzie.

 p. Zofia zaprosiła na  kolejny wyjazd edukacyjny do MZO w Jarocinie w dniu 7 grudnia i opracowanie materiałów o zmianach klimatu i pomysłach edukacyjnych, które będą podsumowaniem wspólnych spotkań.

Zacznij od siebie to nie tylko hasło działań stowarzyszenia ale ważne przesłanie dla każdego, komu zależy na jakiejkolwiek zmianie. Prezentacja była pretekstem do dyskusji uczestników spotkania oraz zajawką do przeprowadzenia ćwiczenia z kalkulatorem dwutlenku węgla.

Dyskusja czy możemy coś zrobić dla klimatu okazała się burzliwa i uczestnicy mieli bardzo zróżnicowane zdania.  Sceptycy podkreślali naszą „niemożność” gdyż nie ma systemowych rozwiązań zarówno w zakresie segregacji odpadów jak i wykorzystania niskojakościowego węgla do celów ogrzewania mieszkań a niestety tez wielokrotnie stosowania różnych szkodliwych odpadów, brak instrumentów prawnych, żeby temu zapobiegać.  Większość uważała, że jednak powinniśmy coś robić, edukacja od najmłodszego  jest jednym ze sposobów, żeby wychować  bardziej świadome kolejne pokolenie. Przerwa na ciasto i kawę wyłagodziła dyskutantów.  Ażeby praktycznie przekonać się jak każdy wykorzystuje zasoby naszej planety prowadząca zaproponowała ćwiczenie w oparciu o Kalkulator dwutlenku węgla.  Każdy powinien to zrobić, wybierając odpowiednio wartości dotyczących naszego zapotrzebowania na energię, wodę, transport, żywność  można określić jaką emisję CO2 powodujemy w codziennym życiu. My przetestowaliśmy osobę żyjącą wg zasad „czerwonej” postawy wobec środowiska.

 Kolejnym ćwiczeniem zaproponowanym przez prowadzącą było  zapisanie na karteczkach tego co nas motywuje a co utrudnia edukację o zmianach klimatu. A oto efekty i wypowiedzi nauczycieli:

Co nam pomaga? , Co chcemy osiągnąć ?, Co nas unosi?

Powaga problemu dotyczącego zmian klimatu, świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, poczucie obowiązku o czysty klimat, świadomość wyczerpania się zasobów,  zachowanie dziedzictwa naturalnego dla następnych pokoleń  a tym samym widoczne efekty zmian na dobre młodego pokolenia,

Coraz częściej widoczne zmiany tj. towary na półkach po recyklingu, dostęp do zasobów internetowych,  materiały edukacyjne z wydawnictw. Spotkania z fachowcami w dziedzinie klimatu (szkolenia, warsztaty, wykłady), spotkania, wyjazdy, wycieczki edukacyjne.

Pomysły, działania godne naśladowania w celu ochrony klimatu, konkursy kształtujące świadomość ekologiczną, chęci dzieci do wykonywania zadań (projektu). Wyedukowanie społeczeństwa i nadzieja na czyste powietrze

Co nam przeszkadza?

Przyzwyczajenia ludzi,  nawyki i brak świadomości,  szybkie tempo życia oraz  konsumpcyjny tryb życia i wygodnictwo w codziennym życiu.

W pracy szkolnej utrudnieniem jest ograniczona liczba godzin na realizację, zbyt duża ilość dokumentów i często działania w ramach wolontariatu. Przeszkodą jest też brak zrozumienia problemów przez dzieci i rodziców uczniów. Brak pieniędzy na edukację dzieci i młodzieży, szczególnie na dofinansowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych.

Kolejny waży warsztat to wymiana doświadczeń w grupach w oparciu o własne doświadczenia  z wykorzystanie kart pracy przygotowanymi przez prowadzącą ( obszary tematyczne dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu wynikającym z wytycznych w grantach edukacyjnych  ogłoszonych przez Partnerstwo dających możliwość ze skorzystania z oferty ośrodków edukacyjnych Doliny Baryczy z uwzględnieniem treści przeciwdziałania zmianom klimatu oraz z uwzględnieniem celów i treści Podstawy Programowej)

Pomysły uczestników warsztatów  na edukację – co robimy, co możemy zrobić?

Propozycje można podzielić na  działania w zakresie edukacji odpadowej tj: zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka puszek aluminiowych, zbiórka elektroodpadów, edukacja o segregacji odpadów. Konkurs – rzeźba z odpadów, ekologiczna choinka.

Organizacja i udział uczniów w różnych międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych akcjach  tj: Sprzątania świata, dzień ziemi, Godzina dla Ziemi, zasadź drzewo, konkursy plastyczne ekologiczne, Dzień bez samochodu, Dzień bez komputera, akcja sprzątania Baryczy

Prowadzenie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych doświadczeń np. ile wody nakapie w ciągu godziny,  zanieczyszczenia powietrza z taśmą klejącej, badanie  zanieczyszczenia gleby

Warsztaty edukacyjne – ochrona powietrze, wody w tym zajęcia w terenie np. podchody – stanowiska z zadaniami. Zajęcia plastyczno- techniczne z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Propagowanie produktów lokalnych np. degustacje i odwiedzanie miejsc w których są wytwarzane np. piekarnia, sad, pasieka itp.

 

 Wycieczki edukacyjne do oczyszczalni ścieków, sortowni odpadów i przeprowadzanie wywiadów z fachowcami spotkania z pracownikami WODKANU, MZO itp.

Zamontowanie w szkołach rejestratorów zanieczyszczeń powietrza i czujników emisji CO2.

 Realizacja treści z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów i programu wychowawczego

Po tak ciężkiej pracy przyszedł czas na zabawę, wszak to była wigilia Andrzejek  i prowadząca zajęcia zachęcona przez Renię Fertun  przygotowała niespodziankę – jabłuszka z przepowiedniami . Jak widać na zdjęciach andrzejkowa wróżba bardzo wszystkim przypadła do gustu, dużo śmiechu i zadowolone twarze mimo późnej pory to najlepsze podziękowanie i dla gospodarzy spotkania – nauczycieli z ZS w Odolanowie i dla koordynatora projektu- Zofii Pietryki.

W tak miłej ATMOSFERZE  zakończyliśmy spotkania w ramach projektu Razem dla KLIMATU!