Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Z wysypiska do pałacu

2018-12-08  18:38

 

W dniu 7 grudnia odbył się drugi wyjazd edukacyjno – integracyjny w ramach projektu "Razem dla KLIMATU" - zacznij od siebie czyli  co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu? dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie  X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  Ośrodka  Działaj  Lokalnie Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Doliny  Baryczy”  i gminę  Milicz.

W wyjeździe wzięli udział nauczyciele i uczniowie ze szkół: SP nr 1 w Miliczu, SP we Wróblińcu, SP z Nowego Zamku, SP we Wziąchowie Wlk. i Technikum Leśnego w Miliczu.

Tym razem zaplanowaliśmy poznanie rozwiązań infrastrukturalnych zapobiegającym skutkom zmian klimatu w województwie wielkopolskim.

Wyjeżdżając z Milicza „zajrzeliśmy” do PSZOK w Stawcu,  miejsca do którego trafiają odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczone przez właścicieli nieruchomości, położonych na ternie Gminy Milicz z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. Pracownik punktu opowiedział o tym, iż mieszkańcy mogą przywozić do PSZOK-u te odpady, które nie mogą trafiać do pojemników tj. stare opony, odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV, oleje silnikowe. Sporym problemem są odpady biodegradowalne, gdyż można byłoby je zagospodarować np. w kompostownikach i nie trafiałyby na wysypisko. Po drugiej stronie bramy widać było część wysypiska odpadów należącego do firmy KOSZ zbierającej odpady komunalne z m. innymi  okolic Milicza.

Grupa ochoczo wróciła do autobusu, gdyż pogoda była dżdżysta i wyruszyliśmy w kierunku Jarocina. Jak się okazało trafić nie było łatwo, gdyż dojazd do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie jest całkiem nową drogą, ale w końcu udało się trafić do właściwego miejsca w Witaszyczkach. Okazały i nowoczesny kompleks zrobił na wszystkich duże wrażenie. Pan Bartosz Sip, pracownik ZGO w celu zapewnienie bezpieczeństwa poprosił wszystkich o ubranie „odblaskowych” kamizelek i wyruszyliśmy „w teren”. Wszyscy pomimo „mokrej” aury dzielnie wyruszyli za przewodnikiem, na początku ogólny pogląd na to gdzie trafiają odpady: PSZOK, ogromna waga na samochody, duże hale w których składowane są segregaty. Pan Bartosz z dumą podkreślał, iż zbierają odpady z 19 gmin wielkopolskich i mieszkańcy bardzo efektywnie potrafią segregować, jednak i tak śmieci trafiają na zautomatyzowaną sortownię, która rozdziela odpady na 17 frakcji, jednocześnie oddzielając odpady organiczne. Jeszcze ostateczna selekcja  wykonana przez pracowników i już można  przygotować do wysłania do firm odbierających segregaty do dalszego recyklingu. Ogromne hale, podnośniki, specjalistyczny sprzęt to znak nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednak największą dumą jest nowoczesny system przetwarzania odpadów organicznych – z sortowni trafiają do instalacji, gdzie odbywa się fermentacja - kompostowni, gdzie powstaje biogaz oraz wartościowy nawóz Terrawit, który potem może być stosowany w różnych uprawach, wzbogacając glebę. Biogaz kierowany jest do kulistego obiektu, który jest magazynem gazu, wykorzystanego do produkcji energii  co przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla i obniża koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych.  

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do sali konferencyjnej, gdzie czekała gorąca herbata i kawa, oczywiście z sokiem malinowym z Chaty Łaniaka, trochę zziębnięci z radością rozgrzewali się i zasiedli do posłuchania już w ciepłym pomieszczeniu o rozwoju Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Prezentacja była bardzo ciekawa i pouczająca, oprócz informacji o tym jak powstał zakład i finansowaniu ze środków unijnych uczestnicy dowiedzieli się np. do roku 2025 trzeba będzie odejść całkowicie od składowania odpadów w tym tworzyw sztucznych na rzecz całkowitej segregacji i recyklingu co w znaczący sposób przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Przyczyni się również do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych a więc do zapobiegania zmianom klimatu.

Bardzo ważne jest poprawienie jakości selektywnej zbiórki bioodpadów i odpadów suchych, szczególnie ograniczenie odpadów opakowaniowych. Uczestnicy mogli dowiedzieć o wielu ważnych aspektach  segregacji odpadów, ekonomicznych, ekologicznych i ważnych w życiu codziennym. Kolejne plany rozwoju zachęciły młodych uczestników do być może szukania kierunków kształcenie, gdyż jak się okazało „biznes” śmieciowy może być perspektywiczny i potrzebny.

Po tym bardzo pouczającym wykładzie wyruszyliśmy do Dobrzycy, uroczego wielkopolskiego miasteczka, gdzie organizatorka wyjazdu w restauracji „Pod platanem” zapewniła uczestnikom lokalną potrawę, gorącą i sycącą zupę forszmak, którą wszyscy z apetytem zjedli, jeszcze smakowite pierniczki z herbatą, wystrój sali dzięki czemu dorośli oraz młodzież poczuła atmosferę zbliżających się świąt. Posileni i rozgrzani wyruszyliśmy do Pałacu w którym mieści się Muzeum Ziemiaństwa. Przewodnik z dużym znawstwem przedstawił historię pałacu oraz rodów zamieszkujących to miejsce, pokazał piękne komnaty oraz wystawy obrazów i rzeźb pochodzących z innych miejsc. Na zakończenie ważny akcent związany ze 100 - leciem odzyskania niepodległości  - wystawa „Ziemiańskie drogi do niepodległości”.

 Tym miłym akcentem zakończyliśmy cykl działań łączących poznawanie regionu, aspektów ekologicznych i historycznych a przede wszystkim integrujących lokalnych liderów w zakresie edukacji oraz zainteresowaną młodzież do działań na rzecz ochrony klimatu.

Uczestnicy wyrazili chęć kontunuowania wspólnych działań edukacyjnych w kolejnych projektach.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie

Zofia Pietryka-koordynator projektu