Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Finał projektu: Pamięć w nas ciągle trwa - szlakiem Powstańców W

2019-01-02  11:12

09 grudnia 2018 roku msza święta odprawiona w kościele w Bogdaju zainaugurowała obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Patriotyczny charakter mszy podkreślił biało-czerwony wystrój kościoła, obecność pocztów sztandarowych OSP w Bogdaju, Związku Kombatantów z Odolanowa, SP im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, SP im. Orła Białego z Granowca oraz SP im Janusza Korczaka w Sośniach oraz zaproszonych gości. Po mszy nastąpiło odsłonięcie obelisku upamiętniającego tych, którzy o tę niepodległość walczyli, czyli uczestników Powstania Wielkopolskiego i Śląskiego z Bogdaju i Młynika. Tego aktu dokonali: p. Marlena Maląg - Wojewoda Wielkopolski, p. Stanisław Budzik- Wójt Gminy Sośnie, p. Mariola Śródka-radna i Założycielka Komitetu Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Następnie poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał proboszcz parafii pw Chrystusa Króla ks. Jacek Klepacz a delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty. 
Dalsze obchody miały miejsce w Sali Wiejskiej, która w tym dniu przybrała odświętny wystrój. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzące w imieniu organizatorów , tj. Komitetu Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz OSP w Bogdaju powitały oficjalnie uczestników : 
● Wojewodę Wielkopolskiego p. Marlenę Maląg, 
● Wójta Gminy Sośnie p. Stanisława Budzika, 
● przewodniczącego Rady Gminy p. Mirosława Ostojaka, 
● radnych gminy Sośnie, 
● Prezesa Kombatantów Miasta Ostrowa Wlkp p. Jacka Morawskiego, 
● prezesa Koła Kombatantów w Odolanowie p Bronisław Oleksy 
● prezesa BSO p. Katarzynę Banaś, 
● prezesa OSP p. Andrzeja Posiłę, 
● dyrektorów szkół z terenu gminy Sośnie, 
● sołtysów wsi Bogdaj, Młynik, Możdżanów, Szklarka Śląska 
● przedstawiciela ośrodka działaj lokalnie dla Doliny Baryczy w Miliczu p. Jana Bernackiego 
● kombatantów, 
● rodziny powstańców , 
● dzieci, wszystkich mieszkańców i sympatyków, którzy przybyli na uroczystość.

Po powitaniu zebranym zostały przedstawione dzieje obchodów święta 11 listopada od 1919 r. aż do dziś. Po wystąpieniach p. Wicewojewoda p. Marlena Maląg oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Ostojak uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju wykonali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Adamczyk. Piękne układy taneczne, popisy wokalne, instrumentalne oraz mini koncert zespołu fletowego ,,Wesołe nutki” wywołały u słuchaczy zachwyt i wzruszenie. W niejednym oku zakręciła się łza. 
W dalszej części nastąpiło podsumowanie projektu ,,Pamięć w nas wiecznie trwa- szlakiem Powstańców Wielkopolskich” finansowanego przez program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy. Tutaj organizatorzy przedstawili ideę projektu oraz zadania, które zostały zrealizowane. Do wręczenia nagród uczestnikom rodzinnego konkursu plastycznego poproszona została p. wojewoda Marlena Maląg oraz Wójt gminy Sośnie p. Stanisław Budzik. Następnie wszyscy zebrani otrzymali okolicznościową broszurę pt.,,Pamięć w nas wiecznie trwa- szlakiem Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju I Młynika” opracowana przez p. Beatę Adamczyk. W publikacji zostały zaprezentowane informacje na temat powstańców z Bogdaju i Młynika oraz niektóre zdjęcia osób i dokumentów . W ramach projektu zostaną oznakowane groby powstańców spoczywających na miejscowym cmentarzu, aby przyszłe pokolenia nie zapomniały o bohaterach naszej ,,małej ojczyzny”. 
Uroczystość zakończyła się słowami podziękowań skierowanych do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości.

Wszystkie zdjęcia z uroczystości zostały zrobionę przez dwóch fotografów: p. Piotra Rajskiego i p. Tomasza Bodylskiego. Dziękujemy im !!! i 

A wszystkich zapraszamy do obejrzenia galerii :)