Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Pierwsze spotkanie wolontariuszy - burza mózgów

2020-07-02 11:44:20

24 czerwca w pokoju nauczycielskim I LO mieliśmy zaplanowane zebranie z dyrekcją Zielonego Liceum w sprawie naszego projektu. Ale los bywa złośliwy - po przyjściu dowiedzieliśmy sie, że pani dyrektor Iwona Lewandowska-Maćkowiak jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Ogromną pomoc okazała nam jednak pani wicedyrektor Marzena Rokita, która - mimo obowiązków związanych z maturami - z doskoku towarzyszyła nam podczas zebrania i udostępniła do przejrzenia kroniki szkolne.

W zebraniu oprócz koordynatorki projektu Magdaleny Fortuniak oraz p. wicedyrektor Marzeny Rokity wzięli udział wolontariusze: Kazimierz Laskowicz (fotograf przyrody i autor wykonanych na zebraniu zdjęć), Sebartian Stelmach (dziennikarz Radia WAWA), Łukasz Gościniak (fotograf) i Kacper Możdrzech - reprezentant uczniów LO, który obiecał opowiedzieć o projekcie swoim kolegom i namówić ich do udziału. Dokonaliśmy wstępnego podziału zadań. Łukasz będzie fotografował szkołę i ciekawe elementy jej wyposażenia oraz razem z Sebastianem nagrywał wywiady z emerytowanymi nauczycielami lub ciekawymi absolwentami. Kazik będzie budował bazę historycznych zdjęć Zielonego Liceum, a Kacper - skanował wybrane przez nas karty kronik szkolnych. Dyskutowano nad kształtem przygotowywanej przez nas strony internetowej i podziałem kategorii - postanowiliśmy zastosować podział na dziesięciolecia z ogólną charakterystyką każdego z nich. Pani Marzena Rokita zapewniła nam szkolną salę na dalsze prace i pozwoliła Łukaszowi wykonać podczas następnej wizyty fotografie ciekawych pomocy szkolnych i elementów wyposażenia. Postanowiliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się 30 czerwca, a wezmą w nim udział Magda, Kacper i Łukasz.