Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Drugie spotkanie, czyli poszukiwacze na tropie niezwykłości

2020-07-06 15:47:00

We wtorek 30 września odbyło się drugie spotkanie wolontariuszy, w którym wzięli udział: Magdalena Fortuniak, Kacper Możdrzech i Łukasz Gościniak. Role wolontariuszy były z góry podzielone: Kacper miał wertować kroniki szkolne i zaznaczać wartościowe fragmenty do skanowania, Łukasz - fotografować różne niezwykłości naszego liceum - stare pomoce naukowe, ciekawe miejsca itp., Magda zaś miała koordynować i ułatwiać ich prace. Niezrównanym pomocnikiem ze strony Szkoły okazała sie Pani Basia, która - jak zapewniła p. wicedyrektor - zna każdy kąt Zielonego Liceum. Dzięki jej uprzejmości i cierpliwości Łukasz i Magda mieli szansę cofnąć czas i dostać się w miejsca, w których bywali za uczniowskich czasów lub tylko marzyli, by się tam dostać. Bo któż  z dawnego pokolenia uczniów Zielonego Liceum nie marzył, by znaleźć się na zapleczu gabinetu chemicznego - w królestwie p. profesora Hanysza? Któż nie chciał zerknąć do tajemniczych skrzynek wojskowych śp. prof.  Bonifacego Możdżyńskiego, które wzbudzały grozę w niejednym pacyfiście? Kto wreszcie nie marzył, by dostać się przez tajemne przejście na licealny strych, a stamtąd na wieżę? Opowieści o śmiałkach, którzy tam dotarli, krążyły wśród uczniów każdego rocznika, ale niewielu się to udało. Łukasz, jako lokalny fotograf wieżę I LO zdobył już nie raz, nie dwa, ale dla Magdy była to premiera. Wrażenia były niezapomniane.