Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Konkurs Pokolenia Zielonego Liceum rozstrzygnięty!

2020-11-25 22:14:48

Komisja konkursowa w składzie: Marzena Rokita, Agnieszka Nowacka (dyrekcja I LO) oraz Henryka Skrzynecka, Małgorzata Posacka i Magdalena Fortuniak (Stowarzyszenie Absolwentów I LO) oceniła 15 prac, które zostały przesłane lub przekazane na konkurs "Pokolenia Zielonego Liceum". W swym werdykcie komisja była zgodna, nagradzając te prace, które wyróżniały się pod względem oryginalnego ujęcia tematu, wartości kronikarskiej lub osobistego odniesienia do relacji uczeń - nauczyciel. Oto wyniki: W kategorii Wspomnienia I miejsce - Marcin Ziętkiewicz za pracę pt. "Zielone Liceum i duch Schulza"; II miejsce - ex aequo Kazimierz Laskowicz za pracę "Jakie młodzieży chowanie..." oraz Adam Wiernasz za "Idea Studio – zielona filmówka z lat 2006-2009"; III miejsce - ex aequo Teresa Radecka za wspomnienia z lat szkolnych oraz Beata Jaskulska za pracę pt. "Pani Profesor". W kategorii Wywiad I miejsce - Jadwiga Teresa Stępień za wywiad pt. "Dyrektor Witold Krzyworączka we wspomnieniach Stanisławy Stępień"; II miejsce - Andrzej Seredyński za oryginalny wywiad z samym sobą; III miejsce - Grzegorz Ocharski za wywiad z kolegą ze szkolnej ławy Piotrem Lisiakiem. Wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Miliczu - o nagrodach napiszemy w osobnym poście i postaramy się doręczyć je laureatom osobiście lub wysłać pocztą. Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała, że wyróżnienia otrzymają wszyscy pozostali uczestnicy konkursu - ich prace były bardzo ciekawe i cenne dla historii naszej Szkoły. Otrzymaliśmy jedną pracę z Wielkiej Brytanii od byłego nauczyciela I LO Jarosława Deca (dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie!), prace od mieszkańców powiatu milickiego i Wrocławia, absolwentów różnych pokoleń (Teresa Radecka to jedna z pierwszych absolwentek I LO, Marianna Niedzielska jest uczennicą II klasy Zielonego Liceum). A oto wyróżnieni w kolejności alfabetycznej: Adam Aleksandrowicz, Janina Drozdowska (Łozińska), Jarosław Dec, Joanna Monastyrska, Marianna Niedzielska, Zofia Pietryka, Cezary Tajer. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu. Ogromnie dziękujemy za udział w konkursie, a komisji - za trudną pracę, bo poziom konkursu był wysoki i na tyle wyrównany, że przyznano nagrody ex aequo. Wspomnienia i wywiady zostaną opublikowane na portalu Spichlerz Pamięci Zielonego Liceum, o czym będziemy informować na Facebooku. Gratulujemy i dziękujemy!!!