Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Tak o nas piszą...

2021-01-20 18:03:42

Taki artykuł ukazał się w gazecie Ostrowskiej

Oj, dzieje się w Bogdaju !
Mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, wnioskodawcy, czyli OSP w
Bogdaju, nie rezygnowali z podejmowania inicjatyw na rzecz swojej miejscowości.
Zaangażowanie radnej Gminy Sośnie, a zarazem druhny OSP p. Marioli Śródki
sprawia,że mieszkańcy chętnie angażują się w kolejne projekty. Dowodem są
działania w ramach projektu ,,Podczas epidemii-nie zwalniamy, ciągle działamy”.
To już 4. projekt mieszkańców Bogdaju w ramach programu "Działaj Lokalnie"
realizowanego w Polsce przez Akademię Rozwoju Filantropii i finansowanego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Pierwszym zadaniem w ramach projektu było szycie maseczek ochronnych.
Podjęły się go panie z KGW, które dla osób starszych i potrzebujących wykonały
ok.500 sztuk. Kolejne działania druhów oraz mieszkańców sprawiły, że tablice
informacyjne sporządzone na potrzeby projektu ,,Pamięć w nas ciągle trwa,
szlakiem Powstańców Wielopolskich” znalazły swoje miejsce. Wykonane stelaże
umożliwiły ich montaż i osadzenie przy obelisku upamiętniającym 100.rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ławeczki ustawione w pobliżu obelisku
zapraszają do chwili zadumy i refleksji zarówno mieszkańców, jak i
odwiedzających to miejsce turystów. Proboszcz tutejszej parafii ks Jacek Klepacz
również włączył się w projekt i sprawił, że został położony nowy chodnik
prowadzący do obelisku.
Strażacy zadbali o modernizację swojego pomieszczenia i z otrzymanego
dofinansowania przeprowadzili generalny remont. Zburzyli niepotrzebne ściany,
odnowili i odświeżyli całe pomieszczenie. Własnoręcznie zamontowali
zaprojektowaną przez siebie dużą przesuwną szafę. Wszystkie prace związane z
projektem druhowie wykonali w czynie społecznym.
Współpraca prezesa OSP Bogdaj druha Andrzeja Posiły z innymi instytucjami
zaowocowała wsparciem ze strony Nadleśnictwa Antonin. Oddział bogdajskiej
straży otrzymał dofinansowanie na zakup torby medycznej. Nasza jednostka jest
przykładem na to, że można osiągnąć upragniony cel,gdy się działa wspólnie.
Druhowie zapowiedzieli, że kolejnymi krokiem będzie zbiórka pieniędzy na
upragniony wóz strażacki. W tym celu przygotowali kalendarze na 2021 rok ze
zdjęciami swojej jednostki. Inicjatywa ta wywołała ogromny oddźwięk w
społeczeństwie i daje nadzieję, że nasza praca i wytrwałość zostanie
nagrodzona. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
naszego projektu. Druhowie OSP Bogdaj