Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Nie bądźmy obojętni

2008-10-11  00:00

Nie bądźmy obojętni, bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.

mala fotka

Nie bądźmy obojętni, bezpieczeństwo  Nie bądźmy obojętni, bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze organizuje od września br. akcję informacyjno - edukacyjną mającą na celu zapoznanie najmłodszych uczniów  z zasadami bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Akcja obejmuje dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych klas I-III oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej. W spotkaniach biorą udział nauczyciele oraz przedstawiciele policji wyspecjalizowani w prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród najmłodszych.
Akcja trwa od września 2008 r. do 28 lutego 2009 roku. Składają się na nią pogadanki, nauka znaków drogowych, konkursy. Dzieci zostają wyposażone               w światełka odblaskowe. Przeprowadzenie akcji ma na celu zmniejszyć liczbę wypadków drogowych z udziałem dzieci oraz zachęcić mieszkańców do realizacji podobnych przedsięwzięć. Dla mieszkańców gminy Góra nie ma nic cenniejszego niż zdrowe, bezpieczne dziecko, dlatego też wiele instytucji angażuje się w określone w projekcie działania.
Instytucje odpowiedzialne za realizację projektu:
·        Wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Górze
·        Komenda Powiatowa Policji w Górze – wydział ruchu drogowego
·        Nauczyciele szkół podstawowych klas: I, II, III z gminy Góra
·        Nauczyciele przedszkoli z gminy Góra
·        Terapeuci zajęciowi w Ośrodku Rehabilitacji w Jastrzębiej
·        Urząd Miejski w Górze – Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Górze
·        Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Dolnośląski we Wrocławiu i Oddział Miejski w Górze.
Szkolenie dzieci:                                                                                              
 Szkolenie dzieci przedszkolnych jest przeprowadzane przy pomocy  wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:
·        „Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w ruchu drogowym”
·        „Jak chronić małe dziecko przed wypadkiem drogowym”
·        „Edukacja komunikacyjno-drogowa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym” dla klas I – III
·        Program komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „Zagrożenie jakie stwarza piany kierowca podczas ruchu”.naszych dzieci jest najważniejsze.