Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2010

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Jankowa od nowa - zagospodarowanie centrum wsi

Jankowa to spokojna, malownicza wieś znajdująca się w południowo-wschodniej części gminy Cieszków. We wsi działa nieformalana Grupa Odnowy Wsi Jankowa zawiązana w związku z przystąpieniem przez sołectwo do odnowy wsi i opracowaniem sołeckiej strategii działania.

Grupa Odnowy Wsi Jankowa reprezentowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej przystąpiła w ramach VII edycji Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj Lokalnie" do realizacji projektu pn. "Jankowa od nowa – zagospodarowanie centrum wsi".

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie wsi poprzez stworzenie miejsca spotkań ( centrum wsi ) z kompleksową ofertą rekreacyjną dla mieszkańców oraz sąsiednich sołectw i turystów korzystających z czarnego szlaku rowerowego biegnącego przez Jankową.

W ramach projektu zostaną wykone prace polegające na zamontowaniu 10 kompletów dębowych stołów z ławami, wymurowaniu grila, ogniska, zamontowaniu na głównym skrzyżowaniu dróg kierunkowskazu z nazwami poszczególnych dzielnic naszej miejscowości.

Zagospodarownie i oznakowanie centrum wsi na plac rekreacji i spotkań jest następstwem podjętych już działań oraz planowanych w sołeckiej strategii.

W realizację projektu zaangażowani są licznie mieszkańcy Jankowej, partnerzy – Gmina Cieszków, Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej oraz sponsorzy.

Projekt realizowany jest pod hasłem:

"Działaj lokalnie – VII edycja Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w Jankowej !

Weźcie łopaty, młotki i dobry humor - plac w centrum wsi czeka na Was.

Na zakończenie gwarantowana świetna zabawa.”