Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2010

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Zakochaj się w zdrowym stylu życia i bądź jego twórcą – kurs kulinarny i dekoracji potraw

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką w Sośniach pozyskała dotację z Programu  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na projekt pod tytułem : „Zakochaj się w zdrowym stylu życia i bądź jego twórcą”.

Działanie kierowanie jest do kobiet z terenu Gminy Sośnie. Celem projektu jest poprawa warunków spędzenia wolnego czas. W ramach projektu zorganizowany został kurs gotowania i dekoracji potraw, który umożliwi kontakt z ludźmi i opanowanie kilku nowych zdolności. W ten sposób społeczeństwo integruje się, aktywnie spędza czas wolny i nabywa nowych umiejętności.

Rezultatem projektu jest ukończenie kursu przez chętne panie, które doszkolą swoje umiejętności.

Na zakończenie kursu odbędzie się dwudniowy jarmark związany z Bożym Narodzeniem oraz wyjazd uczestniczek do teatru.