Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Kształtowanie osobowości dziecka na bazie tańca towarzyskiego

Tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, podniesienie kultury i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich.

Tańczyć każdy może ..

mala fotka

           W Szkole Podstawowej w Powidzku realizowany jest program pt.” Kształtowanie osobowości dziecka na bazie tańca towarzyskiego". Program  finansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI”.

Zajęcia obejmują naukę tańca towarzyskiego oraz disko - fitnes. Mają  na celu:

-        rozwijanie aktywności społecznej ,

-        kształtowanie pożądanych wzorców zabawy i wypoczynku,

-        popularyzację tańca jako form estetycznych pomagających kształtowaniu i rozwoju dzieci,

-        rozbudzanie zamiłowania do wszelkich form ruchu.

Realizację programu rozpoczęliśmy od przekazania informacji uczniom i rodzicom o  projekcie. Następnie zebraliśmy chętnych uczniów  z  klas I-VI. Spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: rodzice, uczniowie, instruktor tańca p. Marek Hajduk ze „Szkoły Tańca – Kijowski” odbyło się 11 września 2008 r., na którym zapoznano uczestników  z warunkami uczestnictwa w programie. Utworzyliśmy dwie grupy wiekowe: młodszą i starszą. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek po zajęciach lekcyjnych.

W realizację programu zostaną włączeni rodzice, którzy m.in. zakupią materiał, zaprojektują i uszyją stroje dla tancerzy. Zakup materiału w części będzie sfinansowany przez  ww fundację.

Podsumowaniem  projektu będzie  pokaz tańca w wykonaniu uczestników  kursu  na uroczystościach szkolnych.

 

                                                                                                                Grażyna Bybel

TANECZNY KARNAWAŁ

2009-02-24 00:00:00