Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
W zdrowym ciele zdrowy duch! Żyjesz sportowo czujesz się i rośniesz zdrowo!

Realizacja projektu: Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie Gmina Odolanów 1 czerwiec 2008

mala fotka

 


Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia oraz włączenie społeczności lokalnej do działań mających na celu jak najwcześniejsze wykrywanie, zapobieganie i korektę wad postawy. Kolejne zadania skierowane były do rodziców i dzieci młodszych: przedszkolaków, uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej, nauczycieli oraz mieszkańców Odolanowa i pobliskich wiosek.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • Zorganizowanie Olimpiady Przedszkolaka.
  • Dzień Sportu w przedszkolu.
  • Spotkanie z lekarzem.
  • Spotkanie ze znanym sportowcem.
  • Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój fizyczny dzieci.
  • Warsztaty muzyczno-ruchowo-taneczne.
  • Festyn rodzinny połączony z wmurowaniem kamienia węgielnego pod salę gimnastyczną przy naszym przedszkolu.

Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem Olimpiady Przedszkolaka na terenie Parku Natury podczas Gminnego Dnia Dziecka. Uczestniczyli w niej i ćwiczyli rywalizując w różnych rozgrywkach rodzice i dzieci z przedszkola.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie spotkania z lekarzem na terenie przedszkola, który przybliżył rodzicom i nauczycielom problematykę wad postawy. Jednocześnie uświadomił ich o konsekwencjach wynikających z braku ruchu.

W celu rozwijania postawy i aktywności twórczej poprzez muzykę, ruch i taniec przeprowadzono warsztaty taneczno - muzyczne dla dzieci i rodziców z przedszkola oraz miasta i okolic.

Ostatnim etapem w realizacji projektu był Festyn Rodzinny z okazji 5 - tych urodzin Kubusia Puchatka połączony z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy naszej placówce.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu świadomości  o skutkach jaki powoduje brak ruchu. Zachęciliśmy dorosłych do spędzania wolnego czasu z dziećmi w aktywnych formach, które zapobiegają wadom postawy. Staraliśmy się zapewnić dzieciom rozładowanie emocjonalne poprzez różnego rodzaju aktywność ruchową m.in.udział w zabawach muzyczno-tanecznych, czy też wspólnych z rodzicami zabawach w Festynie Rodzinnym.
    Na końcowy efekt projektu złożył się duży wkład pracy całego personelu przedszkola oraz rodziców dzieci z naszej placówki. W kolejnych działaniach zawsze mogliśmy liczyć na wszelką pomoc ze strony rodziców. Z radością przyjęliśmy decyzję burmistrza GiM Odolanow o podjęciu budowy sali gimnastycznej przy naszym przedszkolu, co w przyszłości zaowocuje w prawidłowym rozwoju naszych wychowanków. Działania podjęte w projekcie pozwoliły przeżyć nam wiele emocji i radosnych chwil