Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Śladami ludzkich łez - doświadczenia świadka historii

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Razem Raźniej" działające przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie

mala fotka

Głównym celem projektu jest zebranie wspomnień i doświadczeń naocznych świadków historii. W sposób szczególny: przesiedleńców, repatriantów, Sybiraków, żołnierzy i więźniów obozów koncentracyjnych. Ocalenie wspomnień w formie wydanej książki, która stanię się zachętą dla młodych ludzi do szerszego poznania historii swoich dziadków, krewnych, sąsiadów i uświadomi wartość bogatych lecz i tragicznych doświadczeń.

Projekt ma szansę zmienić spojrzenie na losy świadków historii oraz zintegrować lokalną społeczność i przełamać bariery wiekowe. Projekt zachęci ludzi do współpracy, dzielenia się swoimi wspomnieniami, obudzi dawne przeżycia, poruszy bolesne, niekiedy przmilczane tematy. Powstała w wyniku działań projektu książka pozostanie pamiętnikiem, namacalnym dowodem dokonanej historii, potwierdzenie, że to co mówią ludzie wydarzyło się naprawdę i było udziałem mieszkańców naszych okolic.

Głównym działaniem podjętym w czasie realizacji projektu będzie zebranie wspomnień i pamiątek (zdjęć, relacji, dokumentów) mieszkańców, którzy mają doświadczenia wojenne. W czasie trwania projektu młodzi uczestnicy dotrą do naocznych świadków historii bądź rodzin osób, które mogłyby podzielić się swoją historią a już nie żyją i przeprowadzą wywiady. Na zajęciach wywiady będą przepisywane, opracowywane i kierowane do korektora. Opatrzone wstępem i reprodukcjami zdjęć wspomnienia zostaną wydane w formie książki p.t. "Śladami ludzkich łez - doświadczenia świadka historii".  W czasie realizacji projektu odbywać się będą warsztaty, wykłady, pokazy filmowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, naocznymi świadkami historii.