Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Gdzie Barycz płynie z wolna

Cel główny: wytyczenie i oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych.

mala fotka

Priorytetowym zadaniem projektu jest wytyczenie i oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w celu wskazania młodzieży oraz dorosłym możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, który będzie jednocześnie alternatywą dla coraz powszechniejszego siedzenia przed komputerem oraz przyczyni się do podniesienia  atrakcyjności regionu.  Działania podejmowane podczas realizacji projektu zintegrują  oraz zaktywizują część społeczności lokalnej, pobudzą do innych działań na rzecz środowiska lokalnego, pozwolą na wykazanie aktywności  ludzi młodych i pomocy ze strony dorosłych mieszkańców. Oznakowane szlaki turystyki pieszej i rowerowej stworzą warunki do organizowania bezpiecznego wypoczynku, promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, umożliwią edukację przyrodniczą i ekologiczną w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,  umozliwia poznanie i promowanie walorów przyrodniczych regionu