Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Emeryci nie marnują czasu


  W ramach programu „Działaj Lokalnie VI”, który realizowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności we współpracy z Akademią Filantropii w Polsce.

Tytuł projektu: „Emeryci nie marnują czasu".

Realizator projektu: Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Górze.

Działania:

  • Wykłady i seminaria w ramach GUTW - jeden raz w miesiącu: wrześniu, październiku i listopadzie 2008 r. i w styczniu oraz lutym 2009 r.
  • Spotkania z młodzieżą w górowskich szkołach.
  • Przeprowadzenie konkursów:

          - „Losy przesiedleńców”

          -  „Babciu opowiedz mi o wolnej Polsce”

          -  „Rodzinna Kronika Górowianina”

  • Wycieczki dla członków GUTW i młodzieży w ramach poznania "Małej Ojczyzny":

         - „Sądowel - zapomniany gród kasztelański” (rowerowa)

         - „Rody rycerskie i ich posiadłości na Ziemi Górowskiej” (autokarowa)

Jakie efekty chcemy osiągnąć:

  • Aktywizacja starszej społeczności mieszkańców powiatu górowskiego do pracy na rzecz własnego rozwoju i środowiska.
  • Zintegrowanie osób z różnych środowisk.

  • Wykorzystanie potencjału intelektualnego, praktycznego i zawodowego osób starszych w celu przekazania ich wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu.

  • Nawiązanie i pogłębienie więzi międzypokoleniowej.