Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
„ Śmieć zgnieć” – Nie śmieć razem z nami

Zadaniem uczestników projektu jest dotarcie do świadomości młodzieży i dorosłych w celu uzmysłowienia, że trzeba zacząć od siebie.

mala fotkaStowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze edukacji odpadowej poprzez zastosowanie aktywizujących metod i praktyczne działanie. Nie będzie konieczności sprzątania po innych, gdy sami nie będziemy śmiecić- to jest przewodnie motto całego projektu. Zaplanowane działania są ukierunkowane na wzmocnienie świadomości, że czystość środowiska w dużej mierze zależy od kultury ekologicznej każdego z nas. W tej edycji projektu celem przewodnim będzie szukanie sposobów na ograniczanie ilości śmieci w życiu codziennym oraz edukację w zakresie rozpoznawania rodzajów tworzyw sztucznych selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów

Działania:

  • - Zbieranie materiałów edukacyjnych 
  • - Spotkania dla koordynatorów
  • - spotkania zespołu nauczycieli szkół powiatu milickiego i osób reprezentujących instytucje wspierające w celu uszczegółowienia działań realizowanych w szkołach
  • - Warsztaty dla młodzieży- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zastosowaniem aktywizujących metod pracy w oparciu o zgromadzone materiały edukacyjne i scenariusze zajęć. Praca nad projektem wizualizacji projektu „Śmieć zgnieć”  – plakietki, ulotki informacyjne, torby wielokrotnego użytku- włączenie do współpracy nauczycieli plastyki.  
  • - Zajęcia w szkołach– młodzież wyszkolona podczas warsztatów, będzie realizować zaplanowane zadania w szkołach we współpracy z nauczycielem- koordynatorem szkolnym. Koordynatorzy szkolni przeprowadzą ankietę dotyczącą świadomości uczniów w zakresie segregacji, recyklingu i aktualnych potrzeb edukacyjnych.  -konkurs na przedmiot użyteczny wykonany z tworzyw sztucznych-  
  • -Tropem butelki plastikowej- ankieta przeprowadzona przez młodzież w rodzinach,. Opracowanie wyników diagnozy w celu zaplanowania dalszych działań.  
  • - Inwentaryzacja pojemników do segregacji odpadów- zostanie przeprowadzona przez młodzież ( z pomocą harcerzy) inwentaryzacja pojemników do segregacji w miejscowościach powiatu milickiego.  
  • - zorganizowanie pikniku edukacyjnego podsumowującego projekt- Podsumowanie projektu, prezentacja działań, podziękowanie sprzymierzeńcom i uczestnikom. Przekazanie przez młodzież lokalnym „przesłania recyklingowego” przedstawicielom władz samorządowych. Zaplanowanie dalszych działań w zakresie segregacji odpadów zgodnie z gminnymi planami gospodarki odpadowej we współpracy z lokalnymi partnerami i władzami lokalnymi 

Jako nagrody dla wolontariuszy oraz uczestników konkursu, osób najbardziej zaangażowanych w realizację projektu oraz organizacji i instytucji wspierających będą  torby wielokrotnego użytku z materiału z nadrukiem z logo Doliny Baryczy

Region Doliny Baryczy tak wartościowy pod względem przyrody i historii, stanowi idealną oazę spokoju i azyl dla spragnionych wypoczynku. Mieszkamy w wyjątkowym miejscu, ale czy potrafimy to docenić. Wystarczy spacer po lesie czy parku i co widzimy? ŚMIECI, ŚMIECI,ŚMIECI.... Czy ja, Ty, My możemy z tym coś zrobić?
Zapraszamy wszystkich chętnych; młodzież i dorosłych do włączenia się do naszych działań. Projekt ŚMIEĆ ZGNIEĆ realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” pozwoli zintegrować działania na rzecz ograniczania ilości śmieci w życiu codziennym. Liczymy, że młodzi mieszkańcy ziemi milickiej wezmą sprawy związane z dbałością o czystość środowiska „w swoje ręce” i będą ambasadorami edukacji odpadowej w swoich szkołach i rodzinach. Planujemy przygotować grupę wolontariuszy do prowadzenia zajęć i pokazów dla swoich rówieśników dotyczących ograniczania śmieci, zinwentaryzowanie pojemników do segregacji odpadów i zaplanowania działań potrzebnych mieszkańcom. Mamy nadzieję, że praca wykonana przez młodzież znajdzie oddźwięk w decyzjach włodarzy- sprzyjających rozwojowi regionu. Szykuje się znowu fajna zabawa i wspólna nauka, dająca nadzieję, że będziemy cieszyć się spacerem po niezaśmieconym lesie i parku. Kiedy? To zależy ode mnie, od Ciebie, od Nas!

Aktualności:

Podsumowanie projektu jest już dostępne tutaj.  Lub jako ulotka.