Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Razem dla Ziemi i człowieka

Podjęte przez Ochotniczą Straż Pożarną działania zostały skierowane dla mieszkańców Ludwikowa i okolicznych wsi.

mala fotka


Nadrzędnym celem projektu „Razem dla Ziemi i człowieka” było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii.

Podjęte przez Ochotniczą Straż Pożarną działania zostały skierowane dla mieszkańców Ludwikowa i okolicznych wsi. Realizacja projektu wzmocniła świadomość, że czystość środowiska w dużej mierze zależy od kultury ekologicznej każdego z nas. Projekt uświadomił mieszkańcom zagrożenia jakie wynikają z zaśmiecania miejscowości  i podniósł poziom wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Projekt składał się z trzech głównych etapów: 


1) przygotowanie młodzieży do udzielania pierwszej pomocy

W ramach tego działania zorganizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne (20 godz.) poprowadzone przez członków OSP Przygodzice, którzy czerwcu 2007 roku reprezentując powiat ostrowski zdobyli puchar Wojewody Wielkopolskiego w jedynych w Polsce zawodach obrony cywilnej, w tym z zakresu udzielania pomocy medycznej. Zajęcia zostały poprowadzone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ludwikowie użyczonym nam przez Gminę Przygodzice i zostały wzbogacone o fantom i środki opatrunkowe zakupione w ramach projektu oraz o użyczony przez OSP Przygodzice zestaw ratowniczy PSP R-1 składający się z torby medycznej wyposażonej w szereg różnorodnych materiałów i przyrządów, szyn Kramera do usztywniania złamań, deski ortopedycznej oraz noszy podbierających.

2) zwiększenie świadomości ekologicznej
W ramach tego działania zostały zorganizowane zajęcia teoretyczne (2 spotkania po 4 godz.) oraz akcje w terenie tj. sprzątanie świata (2dni), piknik ekologiczny (1dzień), konkurs plastyczny „Jestem obrońcą przyrody” (1dzień), zostały również opracowanie ulotki i plakaty promujące czyste i niczym nieskażone otoczenie (200szt.). Zajęcia zostały poprowadzone przez miejscowych nauczycieli, a akcje w terenie zorganizowano we współpracy z KGW, LZS oraz Radą Sołecką.

3) festyn rodzinny „Razem dla Ziemi i człowieka ”
Festyn był połączony z imprezą organizowaną w ramach „Dni Karpia w Dolinie Baryczy” - Spławikowe Zawody Wędkarskie o „Statuetkę Karpia” i był podsumowaniem dotychczasowych przedsięwzięć. W ramach festynu odbył się pokaz akcji ratowniczej upozorowanego wypadku, w służby ratownicze wcielili się „młodzi kursanci”. Festyn wypełniły hasła i plakaty nawiązujące do poszanowania środowiska naturalnego, rozprowadzone zostały wcześniej przygotowane ulotki promujące czyste i niczym nieskażone otoczenie. Festyn był okazję do rozstrzygnięcia konkursu „Jestem obrońcą przyrody”.