Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2008

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dni Karpia 2008

Dni Karpia 2008 - przykład wspólnego sukcesu działań dla karpia i Doliny Baryczy

mala fotka

 

“Dni Karpia” to cykl imprez o charakterze lokalnym, mającym na celu promocję sztandarowego produktu z Doliny Baryczy karpia milickiego, jej producentów i usługodawców oraz związanych z nim walorów przyrodniczych i turystycznych. 

 Zaczynaliśmy 2005 roku na Łużyckich Tygodniach Rybnych, które były inspiracją do zorganizowania I edycji „Dni Karpia” w  2006 roku. Wtedy obchody  trwały od  6 do 31 października – przypomniała o początkach projektu Marta  Kamińska.  Koordynatorem I edycji była Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz PTPP” „proNatura”. Początki były skromne, odbyło się kilka imprez w tym po raz pierwszy odłowy na Stawie Słonecznym w gospodarstwie PZB "Stawy Milickie" i nad stawem Krzysztof w Rudzie Żmigrodzkiej.

II edycja w 2007 roku, która powstała m. in. w ramach Fundacji Doliny Barycz oraz pilotażowego programu Leader+ miała  już bogatszą ofertę.  Dni trwały od 15 września do 31 października. W trakcie ich trwania uczestniczyło w ofercie gastronomicznej 17 restauratorów, odbyło się 15 imprez z  największą imprezą pokazową, jaką były odłowy w Rudzie Żmigrodzkiej i na milickiej "Ostoi". 

Koordynatorem tegorocznych „Dni Karpia”  była Fundacja Doliny Baryczy, która zorganizowała edycję w ramach projektu "Dni Karpia jako przykład budowania partnerskiej współpracy w Dolinie Baryczy".  Projekt został zrealizowany również przy wsparciu programu Działaj Lokalnie VI ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju  oraz wsparciu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy. Tegoroczne Dni Karpia rozpoczęły się 13 września a zakończyły 31 października. W czasie ich trwania odbyły się 24 imprezy m.in. festyny, warsztaty, imprezy edukacyjne,  obserwacje ptaków i pokazowe odłowy oraz 4 stałe oferty: obserwacje ptaków na Stawach w Krośnicach, wtorki z karpiem w "Starym Młynie w Niesułowicach, łowisko komercyjne w Rudzie Sulowskiej oraz stała oferta 14 restauratorów. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, samorządowców,  organizacji i sponsorów Dni Karpia zakończyły się wielkim sukcesem. Impreza przyciągała wielu mieszkańców oraz turystów. Patronat  nad cyklem imprez tegorocznej edycji "Dni Karpia" objęli m.in.  Wicemarszałek i Wicewojewoda Województwa Dolnosląskiego .oraz media lokalne, i telewizja TVP3