Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Aktywni rodzice - aktywne dzieci

Celem projektu jest integracja społeczności, przede wszystkim rodziców i uczniów skupionych wokół szkoły. 

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Wierzbnie wciąż szuka możliwych sposobów zorganizowania różnego rodzaju zajęć dla rodziców i ich dzieci, ale też pozostałych mieszkańców, a przez to ma nadzieję na zintegrowanie społeczeństwa wokół szkoły-najważniejszego ośrodka kultury w danej miejscowości. 

Nieprzypadkowy stał się wybór tańca jako formy przekazu, gdyż żadna z okolicznych instytucji nie umożliwia tej formy rekreacji, a jednocześnie taniec ludowy jest odwołaniem do tradycji i idei wspólnotowych. Wspólne wycieczki trasą Doliny Baryczy oprócz walorów edukacyjnych, pozwolą na integrację wielopokoleniową, a wieczorne warsztatowe spotkania na czerpanie z doświadczeń i wiedzy prowadzących.

Inicjatywa ta będzie miała wartości edukacyjne, rekreacyjne i wychowawcze. Działania w projekcie polegają na budowaniu dobrych relacji pomiędzy rodzicami i ich dziećmi oraz pozostałymi mieszkańcami Wierzbna poprzez wspólne artystyczne zajęcia warsztatowe oraz taneczne  prowadzone przez instruktora tańca ludowego i klasycznego zorganizowane z wykorzystaniem bazy lokalowej szkoły w Wierzbnie. Kolejnymi działaniami w projekcie są wspólne wyjazdy krajoznawcze z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej Doliny Baryczy, w tym zajęcia w Domu Drzewa.