Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2019

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Kaczory - Integracyjnie i Aktywnie

Kaczory to mała wieś na terenie gminy Odolanów, która liczy około 200 mieszkańców. Jest to mała społeczność, skupiona wokół trzech głównych ulic, posiadająca własną specyfikę, jak również potrzeby.

Projekt "Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie" jest odpowiedzią na potrzebę większej integracji i aktywizacji mieszkańców wsi Kaczory poprzez włączenie ich w działania m. in. o charakterze integracyjnym, biesiadnym, artystycznym, sportowym, rekreacyjnym. Jest odpowiedzią na potrzebę popularyzacji zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku oraz na potrzebę organizacji imprez plenerowych i spotkań społeczności. Założeniem głównym projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej wsi Kaczory, zarówno osób w starszych, jak i dzieci oraz młodzieży. Chodzi w nim jednocześnie o zainicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zachowania dobra wspólnego, podejmowanie działań społecznie użytecznych. Projekt to również forma otwarcia na młodych ludzi i ukazania im innych ciekawych form spędzania czasu w oderwaniu od współczesnych mediów, jednocześnie kultywując tradycje i zwyczaje.

 

Projekt zostanie zrealizowany poprzez organizację cyklu spotkań, podczas których planuje się następujące główne działania:

- spotkanie organizacyjne, podczas którego przybliżona zostanie specyfika projektu, odbędzie się rekrutacja jego uczestników i przygotowana zostanie lista beneficjentów,
- warsztaty florystyczno – papiernicze, podczas których uczestnicy będą tworzyć wianki/stroiki poprzez wykonywanie kompozycji z m. in. z suszu, kwiatów, papieru, drewna, bibuły; warsztaty sięgną tematyką również do 15 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, łącząc w sobie ludowe klimaty z elementami UE (np. flagi, kolorystyka, etc.); na zakończenie przygotowana zostanie wystawa prac, realizacji warsztatowych,
- biesiada w klimatach ludowych połączona z prezentacją realizacji warsztatowych, podczas której odbędą się wspólne śpiewy, przeprowadzone zostaną gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży o charakterze sportowym oraz warsztaty plastyczne, artystyczne,
- kilkudniowy cykl spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym, w tym przejażdżki rowerowe, zajęcia z nordic – walking, zajęcia fitness,
- spotkanie integracyjne na zakończenie projektu, podczas którego wykonany zostanie baner promujący projekt i 15 lat w Unii Europejskiej, przeprowadzony zostanie konkurs wiedz o Unii Europejskiej i zrealizowana zostanie wystawa fotograficzna, artystyczna podsumowująca działania podejmowane podczas projektu oraz kolejne etapy jego realizacji; prowadzone będą także gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży o charakterze sportowym, artystycznym.

 

Głównym rezultatem projektu będzie organizacja cyklu spotkań i działań skierowanych do członków Koła Gospodyń Wiejskich i ich rodzin, mieszkańców wsi Kaczory. Realizacja zadania pozwoli na lepsze poznanie siebie i zacieśnienie więzi w obrębie społeczności wsi, odnowienie starych znajomości, poznanie nowych mieszkańców. Da możliwość na rozwinięcie i zdobycie nowych umiejętności, pobudzenie do aktywności poprzez włączenie we wspólne działania. Stanie się również krokiem do przygotowania zaplecza dla planowanej na przyszłe lata realizacji przestrzeni rekreacyjnej. Planowany cykl imprez i spotkań spełnia kryteria działań społecznie użytecznych. Będzie służyć całej społeczności, integrując mieszkańców i stając się wspaniałą formą aktywizacji, rekreacji i aktywnego wypoczynku, z elementami ludowymi, artystycznymi, kultywując tradycje ludowe i sięgając jednocześnie tematyką do 15 lat przynależności Polski do UE. Poprzez realizację projektu pojawia się możliwość wpłynięcia na zmianę postrzegania aktywności nie tylko fizycznej (ruchowej), zmianę podejścia do sposobu spędzania wolnego czasu zarówno przez osoby starsze, jak również dzieci i młodzież. Jednocześnie pobudzenie środowiska wiejskiego do podejmowania wspólnych inicjatyw.

 

Projekt realizowany będzie wspólnymi siłami członków Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców Kaczor, którzy jednocześnie będą beneficjentami zadania. Realizowany będzie na terenie Gminy i Miasta Odolanów, w tym we wsi Kaczory. W ramach realizacji podstawowych zadań wykorzystywane będą pomieszczenia i zaplecze (tereny zielone, ogród) Restauracji Kaczory DELUXE oraz Gminno - Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie.

Zakończenie projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”

2019-12-13 22:38:06

Z końcem miesiąca październiku 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach zakończyło realizację projektu pt. „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”. W miesiącu listopadzie przyszedł czas na jego ostateczne podsumowanie i rozliczenie.


Podsumowanie projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”

2019-10-21 21:27:45

W miesiącu październiku 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach weszło w ostatni już etap realizowanego od miesiąca czerwca projektu pt. „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”.


Spotkanie integracyjne na zakończenie projektu

2019-10-15 14:20:40

W dniu 28 września 2019 roku w ramach realizacji zadania Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach odbyło się spotkanie integracyjne na zakończenie projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”.


Cykl spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym

2019-10-09 09:46:52

W ramach projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie” Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach realizowany był również cykl spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym.


Biesiada w klimatach ludowych

2019-07-20 11:25:28

W ramach realizacji projektu Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach w  dniu 6 lipca 2019 roku zorganizowana została Biesiada w klimatach ludowych.


Warsztaty Florystyczno – Papiernicze

2019-07-07 21:57:53

Realizując kolejny etap projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie” w dniu 30 czerwca 2019 roku odbyły się Warsztaty Florystyczno – Papiernicze, w których wzięli udział członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy wsi Kaczory, w tym również seniorzy, młodzież, dzieci.


Integracyjne spotkanie organizacyjne

2019-06-22 09:59:18

Realizując działania projektowe w dniu 12 czerwca 2019 roku na terenie ogrodu Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie odbyło się spotkanie organizacyjne.


Pierwsze działania projektowe

2019-06-06 20:27:12

Po wstępnym spotkaniu zarządu i członków Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach – osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania – przystąpiono do pierwszych działań projektowych.


Projekt „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”

2019-06-06 19:35:09

Po okresie oczekiwania na wyniki naboru wniosków do XI edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2019 i zakwalifikowaniu oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczorach, przyszedł czas na pierwsze podstawowe działania przedprojektowe.


Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach

Romualda Zawieja
Jolanta Zawada

Kaczory, ul. Rzemieślnicza 2
63 – 430 Odolanów
email: kgwkaczory@wp.pl