Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2021

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Rodzina bliżej siebie

Nasz projekt Rodzina bliżej siebie ma na celu zaktywizowanie mieszkańców w działania psychoedukacyjne, artystyczne i sportowe służące poprawie zadrowia i budowaniu więzi rodzinnych i spolecznych. W ramach tego projekty przygotowaliśmy trzy zadania. pierwsze to Akademia niezwykłych umiejętności- wrsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestynicy będą mieli możliwość kreatywnego wytworu prac artystycznych. Drugie zadanie to Wieczorne rozmowy rodziców-grupa wsparcia dla rodziców mająca na celu wymianę doświadczeń oraz zapobiec izolacji społecznej, I ostatnit, trzecie zadanie to warsztaty sportowe pt.Zamiast komputera aktywna niedziela. Jest to forma aktywności sportowej. Rodziny będą uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w parku linowym oraz na boisku OSiR w Żmigrodzie.

Żmigrodzka Fundacja Rozwoju Rodziny - Katarzyna Dudziak tel.693 606 494