Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2021

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Rodzina bliżej siebie

Nasz projekt Rodzina bliżej siebie ma na celu zaktywizowanie mieszkańców w działania psychoedukacyjne, artystyczne i sportowe służące poprawie zadrowia i budowaniu więzi rodzinnych i spolecznych. W ramach tego projekty przygotowaliśmy trzy zadania. pierwsze to Akademia niezwykłych umiejętności- wrsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestynicy będą mieli możliwość kreatywnego wytworu prac artystycznych. Drugie zadanie to Wieczorne rozmowy rodziców-grupa wsparcia dla rodziców mająca na celu wymianę doświadczeń oraz zapobiec izolacji społecznej, I ostatnit, trzecie zadanie to warsztaty sportowe pt.Zamiast komputera aktywna niedziela. Jest to forma aktywności sportowej. Rodziny będą uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w parku linowym oraz na boisku OSiR w Żmigrodzie.

Akademia niezwykłych umiejętności

2021-08-17 10:40:56

Za nami trzy warsztaty artystyczne. Dzieci na zajęciach miały możliwość poznać różne techniki plastyczne, decupage, malowanie farbami, szycie, DIY oraz eksperymentowaliśmy z barwieniem wody - w wyniku czego powstała tęcza w słoiku. Przed nami zajęcią z malowania koszulek dla drużyn sportowych!


01.07.2021 W bloku startowym ... zanim rozpoczniemy realizację projektu

2021-07-20 21:05:14

Zamin Fundacja przystąpi do realizacji działania projektu, Zarząd spotkał się na naradzie w celu omówienia szczegółów i rozdysponowania zadań do pracy. Po spotkaniu Pani Prezes udała się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawić projekt i poprosić o pomoc w kierowaniu rodzin do projektu oraz w promocji naszego działania.


12.06.2021 Podpisanie umowy i szkolenie dla grantobiorców Działaj Lokalnie 2021

2021-07-20 20:59:03

W siedzibie Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy, w Miliczu odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich uczestników konkursu Działaj Lokalnie 2021.

 


12.06.2021r. Mamy to!

2021-07-20 20:54:37

Wniosek o dotację w konkursie grantowym  Działaj Lokalnie 2021 został rozpatrzony pozytywnie

 


Żmigrodzka Fundacja Rozwoju Rodziny - Katarzyna Dudziak tel.693 606 494