Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2022

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Covidowi się nie damy więc wspólnie działamy

Covidowi się nie damy więc wspólnie działamy

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców po okresie pandemii. Chcemy na nowo ożywić kontakty międzyludzkie, zaktywizować naszą lokalną społeczność do prac na rzecz wsi, poprawę jej wizerunku i jakości życia mieszkańców. Projekt przyczyni się do integracji mieszkańców, wzmocni więzi i zaangażowanie na rzecz tworzenia i pielęgnacji dobra wspólnego, jakim niewątpliwie są relacje międzyludzkie i poczucie dumy z miejsca zamieszkania, nawiązanie dobrych relacji z mieszkańcami sąsiednich miejscowości.

Pakosławsko – wieś w gminie Cieszków na zachodnim krańcu Wyżyny Cieszkowskiej leży właśnie 1km od drogi krajowej nr 15 Trzebnica - Krotoszyn.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Agnieszka Maryjowska

email: agnieszka.maryjowska@gmail.com

 

OPIEKA NAD STRONĄ PROJEKTU

Monika Maryjowska